Projektas, įsukęs veiklų smagratį

Akmenės rajono socialinių paslaugų namų pristatyti rajono gyventojams nebereikia.  Taip  pat ir Neįgaliųjų dienos užimtumo  centro, veikiančio rajono centre. Iš laimingų lankytojų įspūdžių, iš smagių veiklų aprašymų viešojoje erdvėje, ir iš čia susibūrusių meno saviveiklos kolektyvų pasirodymų rajono bendruomenių renginiuose ar net svarbiausiose rajono kultūros įstaigų scenose ateina žinios. O taip pat ir palaikantys vertinimai. Visa tai įsukti padėjo ir sociokultūrinių paslaugų plėtros Naujosios Akmenės mieste projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0111, finansuojamas Europos socialinio fondo agentūros.

Projekte dalyvavo Akmenės rajono socialinių paslaugų namai ir Neįgaliųjų dienos užimtumo centras. Socialinių paslaugų namuose projekto veiklos buvo orientuotos į slaugomų asmenų poreikius. Jos šiek tiek skyrėsi nuo veiklų Neįgaliųjų dienos užimtumo centre. Žolelių arbatos degustavimas ir žinios apie jas , darbinių įgūdžių lavinimo užsiėmimai taip pat skirti mažinti senyvo amžiaus, fizinę negalią turinčių asmenų socialinę atskirtį. Tiems, kurie domisi kompiuteriais, organizuotos kompiuterinio  raštingumo pagrindų veiklos. Emocinei savijautai gerinti  surengti pasakų terapijos, dailės terapijos užsiėmimai.

„Užbaigiame projektą, tačiau veiklos tęsis“, – sako Neįgaliųjų dienos užimtumo centro vadovė Daiva Kvaukienė, – turime ir idėjų, ir priemonių joms įgyvendinti.“  Per 200 žmonių, dalyvavusių veiklose, kurios vyko pagal projektą, ne tik turiningai leido laiką, bet ir daug ko naujo išmoko, atrado, stiprino emocinę bei fizinę sveikatą, įgijo naujų įgūdžių. Taigi, svarbiausio tikslo – mažinti senyvo amžiaus, fizinę negalią turinčių asmenų, jų šeimos narių socialinę atskirtį ir skatinti užimtumą Naujojoje Akmenėje, siekimui sudarytos galimybės.

Šalia to siekta aktyvinti Naujosios Akmenės miesto bendruomenę, skatinti savanorystę. Ir tai pavyko – parengta 2019 m. – 3, 2020 m. – 18, 2021 m. – 10 ir 2022 m. – 12 savanorių, kurie  padeda tenkinti neįgalių žmonių poreikius, mainais gaudami žinių, emocinių išgyvenimų.

Gerų norų neužtenka, sako centro vadovė D. Kvaukienė, visoms sėkmingoms veikloms reikėjo konkrečių priemonių, specialios įrangos ar įrankių. Projekto lėšomis tai pavyko padaryti.  Projekto įgyvendinimui fondas  skyrė 58185,23 EUR.

Kompiuterinio raštingumo mokymai nebuvo tik pamokos prie kompiuterių. Žinių suteikė ir į komunikacines bei pažintines veiklas integruotos pratybos. Todėl kelios dešimtys žmonių šiandien gali tvirtai pasakyti, kad žino, kaip naudotis internetu, kaip atsiskaityti už komunalinius mokesčius ar parašyti prašymą. To negalėtume, jei nebūtume įsigiję kompiuterinės įrangos, – tvirtina Centro vadovė.

Populiarumo tarp centro lankytojų sulaukė ir įvairių amatų pamokos bei užsiėmimai. Dailės terapija ne tik atskleidė kūrybiškumą, naujus talentus, bet ir išmokė savo nuotaikas išreikšti spalvomis. Tam reikėjo specialių priemonių, dažų, teptukų. Kaip ir daiktų dekoravimo užsiėmimams, darbo terapijai ar rankdarbių kūrimui.

Centro lankytojai patys rūpinasi įstaigos aplinka. Rengiamos talkos. Įsigyta įrankių aplinkos tvarkymui. Nupirkta žemės, trąšų, augalų, žoliapjovė.

Ypatingai jaukios ir sujungiančios bendruomenę buvo maisto gaminimo ir serviravimo užsiėmimų valandos. Vadovaujami savanorių gamino šventinius ir kasdieninius patiekalus, mokėsi puošti, kurti šventinę nuotaiką. Tradicija tapo ir gimtadienių paminėjimai, ir pasirengimas įvairioms kalendorinėms šventėms. Įsigyta virtuvės įrangos, indų.

Sveikatinimo tikslu rengti sporto užsiėmimai, kasdieninės mankštos ir varžybos. Projekto lėšomis papildyta sporto salės įranga, leidžianti sportuoti įvairaus fizinio pasirengimo ir fizinių galimybių  žmonėms. Be kasdieninių sportinių veiklų dalyvauta žygiuose, sveikatinimo edukaciniuose užsiėmimuose.

Ne visiems centro lankytoms tinka aktyvus laisvalaikis, tad pasyvaus laisvalaikio kambaryje susirenkama prie stalo žaidimų, čia skaitoma, kalbamasi.  Centras priima lankytojus 8 valandas per dieną.

Dažnai Centre skamba ir muzika. Suburta kapela, įsigyta muzikos  instrumentų. Kapela ne kartą pasirodė ir rajono kultūros centro scenoje per   projekto su Meno mokykla  ”Augame širdimi” renginius, Pasaulinės diabeto dienos paminėjime, Akmenės rajono socialinių paslaugų namuose vykusiose šventėse. Grojo dienos centro renginiuose.

Labiausiai Neįgaliųjų dienos užimtumo centrą rajone išgarsino artistai.  Teatro terapijos užsiėmimuose kelios dešimtys  centro lankytojų pasinaudojo galimybe atrasti naujus savo gebėjimus, patyrė gerų emocijų, lavino atmintį ir mokėsi pareigingumo. Sukurtas nuotaikingas spektaklis „Mikaldos pranašystės“ ir “Pasakyk ,kur plaukti”. Vaidinta ne vienoje rajono kultūros įstaigos scenoje, palankyta ne viena bendruomenė, susirasta naujų bičiulių. Artėjant šventiniam laikotarpiui repetuojama nauja programa “Kalėdinė pasaka”, kurią planuojama parodyti vaikų darželiuose.

Išvykos, kelionės, pasižvalgymai, kuriais galėjo pasinaudoti centro lankytojai projekto lėšomis, praplėtė ne tik akiratį, išgyventa teigiamų patirčių, susirasta naujų bičiulių. Ne vienam išvyka į jūrų muziejų Klaipėdoje ar Vilniuje operos stebėjimas būtų taip ir likusi neįgyvendinta svajone, jei ne projekto sudarytos galimybės.

Įsimintinos ir edukacinės išvykos apie dekupažo istoriją, žvakių liejimą, duonos kepimą.

Akmenės rajono socialinių paslaugų namų dienos centre sudarytos tinkamos sąlygos, atsižvelgiant į neįgaliųjų specialiuosius poreikius. Veiklų įvairovė padeda ugdyti ir stiprinti neįgaliųjų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene. Veiklų planas sudaromas individualus kiekvienam žmogui. Bendra veikla skatina draugiškumą, komandinį darbą ir atsakomybę. Išvykose parodytos meninės programos sukvietė į sales ir kitose vietovėse gyvenančius neįgalius asmenis, žmones, kurie neturi galimybių stebėti komercinius renginius. Didžiausia vertybė yra atsiradęs bendrystės jausmas.

Šie namai visada atviri ir pažįstamiems , ir  naujiems žmonėms.  Čia laukiami ir vertinami  pasiryžę dalintis savo gebėjimais savanoriai. Mielai sutinkami ir nauji lankytojai. „Kviečiame jungtis prie bendruomenės“- kviečia Daiva Kvaukienė.

image description