Išėjimo motyvai nesudomino.

Pirminės sveikatos priežiūros centro  gydytoja psichiatrė Virginija Kristinaitienė penktadienį atsisveikino su šia gydymo įstaiga, su gimtojo  krašto žmonėmis. Ji perėjo dirbti kitur. Ventoje gimusi ir čia baigusi vidurinę mokyklą, pedagogo […]

Gerų žmonių apsupta

Naujoji  Akmenė Elvyrai ir Viktorui SIMONAVIČIAMS  namais ilgiems dešimtmečiams tapo 1960 metų vasarą.  Juodu čia atvažiavo iš Joniškio rajono. Žinojo apie cemento gamyklą, turėjo draugų, o anuo metu  žmonės ypatingų […]

Apie vieną klasę

Baigėme tuometinę 2 – ąją vidurinę1974 metais. Buvome 8-oji laida – 33 abiturientai, auklėjo mus  fizikė L. Matveičikienė. Rašau „mes”, nes ir dabar, prabėgus  43-ejiems metams,  bendraujame, susitinkame. Beveik apie […]

Tylos minutė

Pagerbkime tylos  minute pastarąją savaitę į amžinybę išėjusių asmenų atminimą. Amžinojo poilsio Naujojoje Akmenėje išlydėti: Rimantas Ivoškus  (gim. 1954  m.), Genovaitė Adomaitienė  (gim. 1932 m.); Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje – […]

„Saulėtekiu“ nušvitę dešimtmečiai

Vanda Sobenkienė Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja Prisimenu dar vieną rusų kalbos mokytoją, priešingą aprašytajai, a.a. Iraidą Eigirdienę – su auliniais guminiais batais, bet kaip apsirengusią, kalbančią gerždančiu balsu. […]

PUBLICISTIKA

PAVYDO   ŠMĖKLA. Galinga ir didinga žmogaus ranka. Ji kuria pasaulio stebuklus. Ji gina tėvynę ir šeimą. Ji glaudžia  vaiką ir veda jį    gyvenimo keliu. Geradario ranka ištiesia pagalbą silpnajam, padeda […]