Agituoju nelikti be „Vienybės“

Man priimtinas šūkis „Vienybėje – jėga“. Suprantama, ne akla, piktybiška, o apgalvota ir vienijanti. Per daugelį darbo metų rajono laikraštyje aš neprisimenu atvejų, kad „Vienybė“ kviestų nepaklusti įstatymams, kurstytų tautinę nesantaiką, lįstų į asmeninius gyvenimus (nebent žmonių santykius gvildeno  teismai), eskaluotų kitus negatyvius procesus. Anaiptol, laikraščio žodis išlikdavo, manau, ir išliks, mandagus. Suprantama, kad aprašius blogus poelgius, būdavo pykčio, bet reakcija yra labai reikalingas jausmas.  Ne veltui laikraščio metrikoje yra nuoroda, kad „autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone“. Bet viską galima spręsti diskutuojant,  išpurtyti abejones.

Nedažnas „Vienybės“ prenumeratorius ar kartas nuo karto ją perskaitantis,  sega komplektą, todėl prireikus kokį straipsnį pakartotinai perskaityti ar pasitikslinti reklaminius skelbimus, viską rasite laikraščio archyve. „Vienybės“ komplektas jums padės ne tik dėl informacijos, bet jį pavartę po kelerių metų  sugrįšite į jaunesnes dienas, galėsite daug ką palyginti, prisiminti jums pažįstamus žmones.

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ir gavus kreditus šalies ekonomikai vystyti, „Vienybė“ neliko nuošalyje nušviečiant europinių projektų įgyvendinimą rajone. Apie visus buvo parašyta. Labiau įsitvirtina privatus verslas,  ir apie tai  laikraštyje  informacijos yra. Skaitytoją pasiekia žinios, geros ir blogos, apie reformas sveikatos, švietimo, socialinėje sferoje. Nepamirštami  ūkininkai, netrūksta kraštotyrinės medžiagos publikacijų, pasakojimų apie iškilius kraštiečius – vyresnius ir jaunesnius. Skaitytojai informuojami apie  sportininkų, krepšinio ir futbolo, vaikų komandų pasiekimus.

Netikiu prognozėmis, kad išnyks popierinė žurnalistika. Tai galėjo įvykti, techninės sąlygos leidžia. Leidinių tiražai sumažėjo, bet spausdinto žodžio laukiančių dar daug. Mieli akmeniškiai, būkite mūsų draugais užsisakydami „Vienybę“ 2022 – iems metams. Rajono laikraštyje rasite informacijos daugeliu jus dominančių dalykų, galėsite išsakyti savo mintis, pageidavimus kaip  geriau gyventi, skaitysite apie pažįstamus ir nepažįstamus ypatingus žmones,  paguosite  Amžinybėn išėjusių artimuosius, įvairiomis progomis pasveikinsite giminaičius, kaimynus ir draugus.

Saulius GAJAUSKAS

Žurnalistas,  vienybietis