Akmenės bažnyčios chorui – dešimt metų

Akmenės Šv. Onos bažnyčios kamerinis choras per Sekmines paminėjo veiklos dešimties metų sukaktį. Choras džiugina tikinčiuosius per šventas Mišias, gieda įvairių koncertų, sakralinių renginių metu. Jo repertuare įvairių stilių ir įvairių žanrų kūriniai. Prieš dešimtį metų Akmenės bažnyčios vargonininkė, dabartinė choro vadovė Žydrūnė Kazlauskaitė  pakvietė kelias giesmininkes išmokti grigališkąsias Angelų mišias. Repeticijos prasidėjo 2008 metų pavasarį, o metų pabaigoje kolektyvas buvo išaugęs iki kamerinio choro ir giedojo Kalėdų nakties šv. Mišiose.

Plačiau trečiadienio numeryje pasakoja Elena Gubovienė. Jono Vapsvos nuotraukos