Akmenės rajono įkūrimo 70-mečiui. Tokia buvo pradžia (2)

„Naujakuriai”

Įkūrus rajoną, Akmenės miestelyje teko surasti patalpas visoms privalomoms rajono struktūroms bei patalpas gyventi dažniausiai iš kitur atkeltiems darbuotojams. O išmanančių darbuotojų net vadovaujantiems postams katastrofiškai trūko, vadovauti rajono ūkio bei kitoms sferoms neretai buvo skiriami asmenys, turintys tik pradinį išsilavinimą. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovais dažnai tapdavo ir kitų likimus lemdavo  jauni ar net labai jauni asmenys.

Vykdomojo komiteto prekybos skyriaus vedėju patvirtintas Zenonas Kęsminas, 28 metų, baigęs 7 gimnazijos klases, iki rajonų sudarymo dirbęs Mažeikių apskrities prekybos skyriaus vedėju ir perkeltas į Akmenę.

Švietimo skyriaus vedėjas: Adomas Rovas, 26 metų, baigęs Šiaulių mokytojų seminariją, iki tol dirbęs vidurinės mokyklos mokytoju.

Finansų skyriaus vedėjas: Justinas Rimkus, 24 metų, baigęs 6 gimnazijos klases, perkeltas iš Mažeikių, kur dirbo apskrities finansų skyriaus vedėjo pavaduotoju.

Socialinio aprūpinimo skyriaus vedėjas: Liubomiras Liaučius, 30 metų, 4 klasių išsilavinimo, iki tol dirbęs Viekšnių invalidų namų direktoriumi.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas: Tadas Varneckas. Vietinis, akmeniškis, 34 metų, iki rajonų sudarymo neilgai vadovavęs valsčiaus vykdomajam komitetui, nuo 1950 m. birželio paskirtas rajono vykdomojo komiteto žemės ūkio skyriaus vedėju.

Komunalinio ūkio skyriaus vedėjas: Algirdas Lupeika, 30 metų, 4 klasių išsilavinimo, anksčiau dirbęs Mažeikių miesto vykdomojo komiteto sekretoriumi, iš ten perkeltas į Akmenę.

Metrikacijos skyriaus vedėja: Marija Alejūnienė, 30 metų, baigusi Šiaulių vidurinėje ekonomikos mokykloje 3 klases, iki tol dirbusi Kuršėnų valsčiaus civilinės būklės aktų įrašų skyriaus vedėja, nuo 1950 m. rugsėjo 1 d. perkelta į Akmenę.

Kultūros švietimo darbo skyriaus vedėjas: Adolfas Balodis, 30 metų, kilęs iš Akmenės krašto, baigęs 6 klases, iki rajono įsteigimo dirbęs Akmenės miestelio bibliotekos vedėju.

Kaimo ir kolektyvinių ūkių statybos skyriaus vedėjas: Leopoldas Černius, 33 metų, vadovavęs Tytuvėnų valsčiaus tokiam pat skyriui ir nuo 1950 m. lapkričio perkeltas į Akmenės rajoną.

Daugiau Leopoldas Rozga trečiadienio, kovo 4 d.  VIENYBĖJE.