Apie gyventojų skaičių

Apie Akmenės rajono gyventojus sakoma, kad mes visi puikiausiai sutilptume į žadamą statyti nacionalinį stadioną Vilniuje… Naujosios Akmenės miestas šiuos metus pradėjo su 8054 žmonėmis, pusšimčiu mažiau, nei baigė 2023 – uosius.  Akmenės seniūnija metus pradėjo glausdama 3650 gyventojų. Centras – Akmenės miestas turi 2382 gyventojus, 14 mažiau. Bet seniūnijoje yra džiugesnių žinių. Agluonų kaimas pagausėjo 13 žmonių, Akmenės I kaimas 2 gyventojais, Akmenės III kaimas vienu žmogumi, Gailaičių kaimas 5 gyventojais, Kesių, Lygeikių  kaimai vienu, Padvarėlių kaimas trimis, gyventojais. Gyventojų Akmenės seniūnijos Ivanauskių, Kadagių, Lapkasių,  Mažulių, Skretiškės,  Viliošių kaimuose nesumažėjo, gyvena nors po vieną žmogų. Deja, Tupikų kaimas jau dveji metai tuščias, žemėlapyje vien pavadinimas likęs. Devyniuose seniūnijos kaimuose gyventojų sumažėjo.

Kruopių seniūnijos Kruopių miestelis susitraukė –  gyvena 5 žmonėmis mažiau.  Gyventojų šiemet daugiau tik Šapnagių kaime – 110 ir Liepkalnio kaime 4 žmonės. Bambalų, Gembūčių, Dulbių, Kviečlaukio, Laumėnų II,  Narčių, Pleikių, Šliupščių kaimuose gyventojų skaičius išliko toks pat. Nors daugelyje išvardintų kaimų gyvena po 2 – 6 žmones.  Keturi seniūnijos kaimai visiškai tušti, čia nebe pirmi metai niekas negyvena. Didesniuose kaimuos – Dovydžiuose – gyvena 14 žmonių, dviem mažiau, Jautmalkių kaime 48 žmonės,   Pakalniškių kaime 30 – abiejuose dviem žmonėmis mažiau. Spaigių kaime 61, keturiais žmonėmis mažiau.

Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija taip pat sumažėjo žmonėmis. Bet yra kaimų, kuriuose gyventojų pagausėjo.  Kanteikių kaime 37 žmonės, dviem daugiau, Menčių kaime 67, keturiais daugiau, Stipirkių kaime 78, trimis daugiau, Tilžės kaime 20, dviem daugiau, Šventupių kaime 15, vienu daugiau, Vegerių kaime 47, dviem daugiau. Didžiausiuose  seniūnijos kaimuose:  Kivyliuose  gyventojų sumažėjo 12 asmenų iki 336, Sablauskiuose iki  313, Alkiškiuose gyventojų sumažėjo 9 asmenimis – iki 284. Aštuoniuose kaimuose gyventojų skaičius metų pradžioje liko toks pat.

Papilės seniūnijoje ir miestelyje gyventojų skaičius metų pradžioje sumažėjo, miestelyje 828 – dvidešimčia žmonių mažiau nei pernai pabaigoje. Džiugu yra kaimų, kur gyventojų padaugėjo bent vienu asmeniu – Balsių, Barvydžių, Dumbrių, Latvelių  kaimuose. Istorinis įvykis, kad Pagamės kaime metų pradžioje deklaruoti 4 gyventojai, mat tuštuma buvo dešimtmetį. Didžiausiame Daubiškių kaime gyventojų sumažėjo 7 asmenimis iki 341Pelkelės  kaime sumažėjo vienu gyventoju  iki 269, Klaišių kaime gyventojų sumažėjo 2 asmenimis iki 214. Penkiolikoje kaimų gyventojų skaičius nepasikeitė. Grybiškių, Šemetaičių,  Mažūnaičių, Zubrių kaimuose kaip nebuvo gyventojų taip ir nėra.

Ventos seniūnijoje, kaip ir Ventos mieste, gyventojų sumažėjo. Mieste iki 2283. Vieninteliame Ventos kaime metų pradžioje deklaruoti  219 žmonių, keturiais daugiau. Paeglesių kaime gyvena 198, trimis mažiau, Žerkščių kaime 227, 5 žmonėmis mažiau. Purvių kaime gyventojų skaičius liko tas pats – 62. Avižlių kaime vienu mažiau – gyvena 5. Pašilės kaime jau dešimtmetį niekas negyvena, tik 2017 metais čia buvo deklaruotas vienas asmuo.

Pagal oficialią informaciją

Nuotrauka interneto