Apie pirmąjį kartą

Akmenės krašto muziejus pasidžiaugė išskirtiniu veiksmu – pirmą kartą muziejuje išsirito drugeliai pelėdos iš kiaušinėlių. Kiaušinėliai sudėti šią vasarą subrendo ant kanos lapų. Šiandien pamatėme, kad tie lapai „iškarpyti“, pasirodo, ten vikšreliai pasidarbavo. Kiek pavyko nufotografuoti neišgąsdinant mamytės pelėdos, viską rodome jums, o mamytė pelėda intensyviai deda kiaušinėlius toliau.

Muziejus prašo, jeigu kas turite gėlių kanų, padovanokite vikšreliams, nes pas muziejuje tik viena kana su trimis lapais.