Ar lankys Jus „Vienybė“ 2018-aisiais?

 

Su mumis – geroji žinia.

Daug dešimtmečių „Vienybės“ publikacijas perskaitau nuo pradžios iki galo. Daugelį žmonių pažįstu asmeniškai, visada įdomu perskaityti, netgi pamintyti – ar teisingai laikraštis rašo. Imdamas „Vienybę“ į rankas, visada žinau, kad nerasiu rašinių, menkinančių žmogų. Skirtingai negu kiti laikraščiai , „Vienybė“ skelbia gerąją žinią. Pastebėjimą turiu ir dar vieną – daugelis laikraščių, socialinių tinklų portalų, turėdami ketinimą pritraukti skaitytojų, čiumpa rėksmingas antraštes ir paantraštes, o po jomis –rašiniai prėski. „Vienybėje“ rašinių turinys sutampa su antraštėmis. Gerai, kad rašote šių dienų rajono gyvenimo metraštį, puiku, kad randate vietos straipsniams apie praeitį, apie asmenybes, turėjusius įtakos mūsų krašto raidai ir apskritai Lietuvos istorijai.

Artėja Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metis. Mūsų seniūnija tai datai išleis knygą apie papilėniškius. Šiuo metu pas mus darbuojasi fotomenininkas J. Strazdauskas. Norime nufotografuoti seniūnijos senolius, kurie yra jau istorijos mirksnis. Surengsime meninių fotografijų parodą, pasidžiaugsime brangiais veidais, pamintydami apie tų žmonių darbus ir gyvenimą. Mane ir mano aplinkos žmones tenkina laikraščio publikacijos ir temos, priekaištų neturiu,   reikšmingų siūlymų taip pat. Tiesiog noriu paraginti: skaitykime, prenumeruokime savo rajono laikraštį. Jis – mūsų bendruomenės. Redakcijos darbuotojams, kuriuos daugelį metų pažįstu kaip kūrybinių versmių ieškotojus, linkiu ieškoti ir atrasti, o skaitytojams – šviesaus kalėdinio laikotarpio, džiugaus valstybės 100-mečio laukimo. Būkime su „Vienybe“ ir  visada būsime su gerąja žinia.

Antanas VAIČIUS

Papilės seniūnas