Atokvėpio valanda įdomiai pramogaujant

Konkurso „Metų ūkis“ laureatai yra susibūrę į klubą. Jam nuo pat įsikūrimo vadovauja ūkininkas Stanislovas Bačiulis. Atokvėpio metą iki didžiojo pavasario darbymečio klubo nariai buvo susirinkę papramogauti ir pavakaroti.

Dauguma ūkininkų konkurso laureatų yra bendruomeniški ir aktyvūs . Renginių nepraleidžia V. ir V. Jagminai, J. ir E. Lukošiai, J. ir V. Jurgeliai, J. ir V. Jankauskai, J. ir A. Žiliai, L. ir J.Kiminai, G. ir J. Viršilai, D. ir R. Norbutai, Z. ir V. Vaišvylai, D. ir G. Kacabrišviliai, I. ir R. Lapkai, N. ir J. Burnovai, A. Martyšius ir kiti. Be didesnių raginimų ir šį kartą susibūrė draugėn. Pirmųjų konkursų laureatai per ketvirtį amžiaus išugdė naują duonos augintojų kartą – ūkių valdas jau dirba jų vaikų šeimos. Kartu su tėvais į „Metų ūkininkų“ klubo renginį atskubėjo jauni, bet savarankiškai ūkininkaujantys Jankauskų, Jagminų, Kiminų ir kitų ūkininkų vaikai su šeimomis.

Po kelerių metų pertraukos popietė surengta klubo prezidento šeimos valdose. Vilija ir Stanislovas Bačiuliai kadaise kolūkio valdytose ir apleistose patalpose įrengė puikią pramogų salę. Pirmiausiai tuo visi ir pasidžiaugė, apžiūrėjo nedidelį viešbutėlį, sauną.

Prisiminimais apie konkurso „Metų ūkis“ laureatus, apie idėją susiburti į klubą renginyje prisiminė daugelį metų ūkininkams vadovavusi J. Juškienė, klubo prezidentas S. Bačiulis, Savivaldybės administracijos žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja G. Gauronskienė ir kiti. Kolegas ūkininkus, aktyviai dalyvaujančius savo bendruomenių gyvenime ir klubo veikloje, pasveikino Seimo narys V. Ąžuolas, į popietę atskubėjęs kartu su žmona Sandra.

Popietę surengę Vilija ir Stanislovas Bačiuliai buvo svetingi. Jiedu svečiams padainavo, pasirūpino pradžiuginti gyva muzika, kurią atliko Raimundas Teniukas, dovanojo pramoginių šokių programa, kurią atliko Mantas Miškauskas su žmona. Mantas dirba Ventos kultūros namuose, čia ventiškius moko šokio meno. Susiskirstę į komandas, ūkininkai dalyvavo klausimų ir atsakymų konkurse, mankštino protą spręsdami kryžiažodžius. Nugalėtojų laukė prizai ir siurprizai. Komandoms po saldainių pakuotę padovanojo Lietuvos ūkininkų sąjungos Akmenės skyriaus pirmininkė G. Gauronskienė. Renginyje keistasi nuomonėmis apie ūkininkų konkurso organizavimą, pripažinimo aukštumų pasiekę ūkininkai pasiūlė keletą ūkininkų, kurie galėtų pretenduoti į laureatus.

Už svetingumą, už įdomią vakaro programą popietės dalyvių vardu šeimininkams Vilijai ir Stanislovui Bačiuliame padėkojo Z. Vaišvylienė ir D. Jankauskas. Kelios dešimtys ūkininkų kultūringai ir gražiai praleido popietę, pašoko, pasivaišino. Pavasarį ūkininkai organizuotai važiuos į Lietuvos Respublikos Seimą, čia pasisvečiuoti juos pakvietė Seimo narys V. Ąžuolas.

Julija SEJAVIČIENĖ

Rašinys vasario 1 dienos „Vienybėje“