Buvimas kartu stiprina

Gražų auštančio pavasario metą- balandžio 11-ąją – pasaulyje minima Parkinsono ligonių diena. Šalies Parkinsono draugija Vilniuje surengė konferenciją, skirtą bendrijos 20 metų sukakčiai. Į renginį pakvietė ir Akmenės krašto atstovus, nors mūsų bendrija susikūrė tik prieš dvejus metus. Konferenciją sveikino   Respublikinės atstovų tarybos pirmininkė Vida Augustinienė, Santariškių klinikų  konsultacijų poliklinikos Parkinsono ligos kabineto vedėja Rūta Kaladytė-Lokominienė, VšĮ Inkocentro direktorė Jurga Misevičienė. Renginyje pasisakė įvairių bendrijų ir draugijų vadovai. Įtaigiai nuskambėjo Akmenės krašto Parkinsono bendrijos pirmininkės Danutės Rudienės nuoširdūs sveikinimo žodžiai.

Konferencijos dalyviams nemokamą koncertą dovanojo  garsusis atlikėjas Liudas Mikalauskas. Renginyje dalyvavo ir kitas garsusis solistas – Vaclovas Daunoras.

Važiavome namo, mintydami apie renginį savo krašte. Balandžio 11-ąją susikaupę rinkomės į savo jaukų kabinetą, už kurį esame dėkingi Pirminės sveikatos priežiūros centro vadovei Vaidai Sungailienei. Šventėje dalyvavo mūsų gydytoja Vida Pužienė, kuri yra mūsų patarėja ir pagalbininkė. Mus aplankė ir su Parkinsono diena pasveikino seniūnijų socialinio darbo organizatorės. Visiems, kurie padeda mūsų bendrijai, įteikėme kuklias savo rankomis sukurtas padėkas. Ypatingai mus pradžiugino Naujosios Akmenės parapijos klebonas Olijandas Jurevičius,, apsilankęs mūsų renginyje. Kartu nuoširdžiai meldėmės, po šv. Mišių klebonas pašventino mūsų kabinetą, palaimino mus. Buvimas kartu labai sustiprina. Semkimės jėgų iš dvasinio šaltinio, o visiems, kurie mums padeda pakelti likimo sunkumus, linkime nepavargti dalintis meile ir gailestingumu.

Janina Žąsytienė

Akmenės krašto Parkinsono bendrijos pirmininkės pavaduotoja

Visas rašinys balandžio 26 d. „Vienybėje“

Nuotraukoje: mūsų bendrijos pirmininkė D. Rudienė su parapijos klebonu O. Jurevičiumi.