Čia pirštais nespragtelėsi

Yra darbų, kuriuos galima atlikti tuoj pat, pavyzdžiui, kaimynui parnešti duonos, pavedžioti jo šunį. Padedi žmogui jam sunkią valandą, ir tai nieko nekainuoja… Bet dėl tokių pagalbos kibirkštėlių žmonės į savivaldybę nesikreipia. Kreipiasi dėl brangiai kainuojančių, šeimos pastangomis neįvykdomų darbų, kuriuos numato įstatymai. Vienas tokių darbų – aplinkos pritaikymas neįgaliems asmenims jų namuose arba namo. Tai brangu ir reikia daug laiko, kol po paskelbtų viešųjų pirkimų laimėtojas pradeda darbą.

Aplinkos ir būsto pritaikymą neįgaliesiems matome visur. Galima sakyti – vargiai surastume įstaigą ar viešas paslaugas teikiančią tarnybą prie kurios nebūtų galimybės privažiuoti neįgaliojo vežimėliu. Taip pat atkreipiame dėmesį į daugiabučių namų įėjimus, kuriuose įrengti keltuvai, pandusai, specialios sienelės, kad  neįgalus gyventojas turėtų galimybę pats vežimėliu išvažiuoti į lauką. Aplinka pritaikoma ir neįgaliųjų namuose. Dažniausiai tai būna tualetai ir dušai.

Aplinkos pritaikymą neįgaliems žmonėms numato įstatymai. Prašymus pertvarkymams ir tokios rekonstrukcijos pagrįstumą patvirtinančius dokumentus asmenys pateikia Socialinės rūpybos skyriui. Į valstybės pagalbą aplinkai pritaikyti turi teisę judėjimo negalią turintys žmonės. Savivaldybės administracija priima asmenų ar asmens atstovų prašymus ir konsultuoja  dėl būsto pritaikymo darbų organizavimo būdų, tvarkos ir kitais su būsto pritaikymu susijusiais klausimais. Daugiau apie patalpų pritaikymą neįgaliesiems – Romos JONIKIENĖS publikacija antradienio laikraštyje.