Dėmesys savo krašto vaikams

Jungtinėse Amerikos Valstijose, greta Čikagos gyvenantys Laima ir Jonas Šalčiai Lietuvą, savo tėvelių gimtinę, pradėjo lankyti dar sovietmečiu, 1988-aisiais.

Pradėję kasmet atvažiuoti į Papilę, L. ir J. Šalčiai užmezgė ryšius su vidurine mokykla, kuriai vadovavo V. Monkevičienė. Padėdavo finansiškai. Prieš porą metų Amerikos lietuvių dėmesys nukrypo į Papilės vaikų darželį, dabar Papilės S. Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrių „Kregždutė“. J. Šaltis paatviravo, kad „darželis jam arčiau širdies, nes čia auga Lietuvos ateitis“. Vedėja Roma Lupeikienė pakvietė „amerikonus“ į svečius. Šie džiaugėsi, kad skyrių lanko daug vaikų (apie 90), tačiau apgailestavo, kad gražios architektūros pastatas labai apleistas, tada dar kiauru stogu. Dabar suremontuotas savivaldybės lėšomis. R. Lupeikienė dėkinga svečiui, kad su finansinė parama, užtikrinant vaikų saugumą, leido nauja tvora aptverti didžiąją dalį darželio teritorijos, pastato viduje sumontuoti žaliuzes ir roletus. Ponai Šalčiai vėl viešėjo Papilės S. Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Kregždutė“. Vedėja R. Lupeikienė padėkojo svečiams už paramą, įteikė vaikų piešinių.

Saulius GAJAUSKAS

Autoriaus nuotrauka

Apie tai – liepos 1 d. „Vienybėje“