Domėjosi kalbos politika

Rajone lankėsi Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis ir Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas. Su svečiais susitiko Savivaldybės meras V. Mitrofanovas, Administracijos direktorė A. Laucienė, Bendrojo skyriaus vedėja A. Prišmontienėi ir vyriausioji specialistė G. Rimkutė. Lietuvių kalbos puoselėtojai ir jos svarbiausių teisių gimtojoje šalyje sergėtojai A. Antanaitis ir D. Smalinskas domėjosi, kaip Akmenės rajono savivaldybėje paisoma kalbos politikos reikalavimų. Meras V. Mitrofanovas išsamiai atsakė į svečių klausimą apie kalbinę integraciją.  Administracijos direktorė A. Laucienė informavo apie vidaus darbo tvarką, kuria įgyvendinami lietuvių kalbos reikalavimai. Savivaldybės dokumentų   taisyklingumu rūpinasi lituanistės – Bendrojo skyriaus vedėja A. Prišmontienr ir vyriausioji specialistė G. Rimkutė. Svečiai pagyrė už iniciatyvas mokyti užsieniečius lietuvių kalbos, puikiai vertino  kalbos tvarkytojos G. Rimkutės darbą. A. Antanaitis ir D. Smalinskas atkreipė dėmesį į tvarkingus mūsų miesto viešuosius užrašus ir reklamas.

Julija SEJAVIČIENĖ plačiau rašo trečiadienio numeryje. Jolantos Šiurkuvienės nuotr.