Džiaugsmas žinoti – mes susitiksime

Kasmet susitinkame mes – I-oji Kruopių mokyklos laida. Pradėjome mokytis Meižio sodyboje, Dovydžių kaime, mokytojavo mokytojas Vaitekūnas. Vėliau pradėjome lankyti septynmetę – tuo metu septynmetis mokslas buvo privalomas.

Pirmieji mūsų mokytojai P. Urbonaitė, D. Dabriška. Patalpų nebuvo, mokėmės vaistininko Razvadausko name Kruopių miestelyje. Egzaminus laikėme kiekvienais metais – iš klasės į klasę, žinios buvo vertinamos penkiabalėje sistemoje.

Kruopių valsčiaus patalpose mokykla susikūrė 1954 metais. I-oji abiturientų laida 1957 metais – mokyklą baigė 15 mokinių: 6 vaikinai ir 9 merginos. Visų likimai savotiškai įdomūs ir skirtingi – Algis Reklys gyvena Vilniuje, ilgametis LRT operatorius, šiuo metu fotografuoja, Jonas Žemkus- buvęs „Lietuvos“ viešbučio statytojas ir pirmasis direktorius.

Jau daug metų prieš titulinius šv. Onos atlaidus Kruopiuose buvę klasės draugai susiskambiname ir pasitiksliname ar susitiksime tradiciniam arbatos puodeliui. Ir taip kasmet. Užtenka ir kelių valandų, tam, kad prisiminti, pajuokauti, sudainuoti jaunystės dainas, susiskaičiuoti, kiek dar mūsų yra, nors kai kurie ir negalės atvykti. Bet noras žinoti – didelis.