Gyvenimo prasmė yra… gyventi

Vakar, gegužės 24 – ąją, paskutinis skambutis, nuskambėjęs šalies abiturientams, į gyvenimą išlydėjo naują kūrėjų kartą. Dar penki egzaminai, vienas jau išlaikytas, ir atestatą bus uždirbęs geriausiais pažymiais, vien dešimtukais, besimokinantis Ramučių gimnazistas Edvinas JUOZAPAITIS. Gal ketverius metus skaitydavau pranešimus iš olimpiadų, kuriuose vis kartodavosi jaunuolio pavardė. Tad jos neįsiminti negalėjau. Vis šmėsteldavo mintis: baigs vaikinas gimnaziją, kur jį tuomet sutikti. Reikia kalbinti…

Edvinas Juozapaitis – gimęs ir užaugęs Naujojoje Akmenėje. Turi dešimčia metų vyresnę sesę, dvi dukterėčias. Nuo pirmos iki dvyliktos klasės mokėsi pačiais geriausiais pažymiais. Reikšmingiausia mokslo dalis – gimnazija, tad nuo devintos iki dvyliktos klasės mokėsi vien dešimtukais. Nors, kaip sakė Edvinas, kai kurių dalykų pažymius reikėdavo „pataisyti“ – prašyti mokytojų papildomo darbo. „Matematika, fizika, chemija, informacinės technologijos labai patinka ir sekasi. O štai biologija… mokiausi jos, bet džiaugiausi, kai galėjau pasirinkti  nebesimokyti. Man reikia mokslų su skaičiais,“- apie gimnazijoje dėstomus ir paties pasirinktus dalykus pasakojo vaikinas. Savo noru jis nesimokytų istorijos, menų. Nors ir keista, kad lietuvių kalbos ir literatūros neįvardijo, kaip patinkančio mokslo, vaikinas  daugelio lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadų rajone prizininkas.

Romos Jonikienės rašinys šeštadienio, gegužės 25 d. „Vienybėje.“