Ilgiau išlaikytas žvilgsnis – pasiekimas

Rugsėjo 1 – oji – Mokslo ir žinių diena

Pokalbyje su Dalia Bakaitiene ir išgirdau frazę, kad kartais pats didžiausias visų mokslo metų pasiekimas yra ilgiau išlaikytas vaiko žvilgsnis. Mat dėl sunkios ligos vaikas nė karto nebuvo pakėlęs akių į debesis. Mokytojas išmokė pamatyti daiktus. Apie kitokių vaikų žvilgsnius kalbėjomės su Dabikinės specialiosios mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Dalia BAKAITIENE.

 

Dalia nė dienos nedirbo kitokio darbo – visada mokė neįgalius vaikus – nuo 1982 – ųjų. Pradžia buvo Ventos socialinės globos namuose. Nuo anų laikų iki šiandien pasikeitimai tokie akivaizdūs, kad lygybės ženklo tarp ano laiko ir šio jokiu būdu dėti negalima. „Mažais žingsneliais, bet atėjo supratimas, kad protiškai atsilikusius vaikus būtina mokyti visko, ne vien slaugyti. Jiems viskas turi būti lygiai taip pat, kaip ir sveikiesiems,“- sakė Dalia. Nuo 2008 – ųjų ji dirba Dabikinės specialiojoje mokykloje direktorės pavaduotoja ugdymui.

Visas Romos JONIKIENĖS rašinys trečiadienio „Vienybėje“

Autorės nuotrauka