Kanteikiai  – kaimas su paminklu Nepriklausomybei

Nieko stebėtino, kad  žinia apie paminklą  Nepriklausomybei, pastatytą 1928 metais Kanteikių kaime  (Naujosios Akmenės  kaimiškoji seniūnija), nugriautą įsilingavus sovietinei santvarkai, ir  drąsios sielos žmonių surastą bei atstatytą prieš trisdešimt metų, nepasiekė  valstybės saugomų paminklų sąrašo. Nors Kanteikių paminklas labai panašus į Akmenės mieste atstatytą – jiedu tarytum dvyniai, ir akmeniškis yra valstybės saugomų registre, istorija tokia pat šlovinga, pagarbi ir verta atminties. Nes idėją pastatyti paminklą prieš daugiau kaip devyniasdešimt metų pasiūlė kaimo jaunuomenė, žmonės patys surinko pinigus ir užsakė  atminties ženklą.

Kanteikių kaimo paminklas skaičiuoja antrojo gimimo jubiliejų. Rugsėjo 21 – ąją  nutarta iškilmingai paminėti  Nepriklausomybės paminklo atstatymo 30 – metį.  Idėja kilo Sausio 13 – osios brolijos rajono skyriaus pirmininkui V. Karpalovui, paminklo atstatytojui  J. Bičiušui, kitiems bendraminčiams. Kad norintieji prisiminti istorinį įvykį atvyktų į tvarkingą vietą prie paminklo, pats V. Karpalovas, J. Bičiušas su pagalbininkais sutvarkė aplinką, padėjo žvakučių, per spaudą ir įvairiais kitais būdais pakvietė žmones susirinkti.  Atvirai – kiek nuogąstavau, kas ryšis važiuoti į kaimą, jei mieste į iškilmes ateina keliolika žmonių. Ir džiaugsmas užliejo širdį, kai pasukę link Kanteikių pamatėme būrelį žmonių, jau plevėsavo trispalvė,  paminklas papuoštas rudeniniais žiedais, jau degė žvakutės…

Daugiau Roma Jonikienė trečiadienio, rugsėjo 25 d., Vienybėje