Kiaulių maras – mūsų kaimai priežiūros zonoje

Ne kartą girdėjome žiniose, matėme reportažus, kokių nuostolių kiaulių augintojams atneša afrikinis maras. Pas mus liga grasina „persikelti“ iš Mažeikių rajono. Mažeikių krašte prasti reikalai. Birželio 25 dienos kaimyninio rajono spaudos leidiniuose pranešama, kad Viekšnių seniūnijos Ašvėnų miškuose aptiktos 12 šernų gaišenos. Pas kaimynus tai jau penktas židinys.

Roma JONIKIENĖ plačiau rašo trečiadienio numeryje.