Kontrolierės ataskaita

Akmenės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitą Savivaldybės kontrolierė Audra JOKUBAUSKIENĖ pateikia trečiadienio numeryje spausdinamame priede „Savivaldybės žinios“. Su ataskaita galima susipažinti Akmenės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt:

Savivaldybė → struktūra ir kontaktai → Kontrolės ir audito tarnyba → ataskaitos ir išvados

Ataskaitai pritarė Savivaldybės taryba 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-82