Mano sutiktieji – įdomūs, charizmatiški žmonės

Per keturiasdešimt ketverius spaudoje ir radijuje išdirbtus metus susitikau su aukštais Lietuvos vadovais, pareigūnais.Buvo ir tebėra gajus išsireiškimas, kad susitikimuose su garsiais žmonėmis paspaustą dešinę ranką kurį laiką jos neplauti… Ranką esu spaudęs į rajoną atvykusiam Lietuvos kompartijos pirmajam sekretoriui P. Griškevičiui (mano supratimu, labai jau susireikšminusiam), ministrų kabineto vadovams J. Maniušiui ir A. Šleževičiui, statybinių medžiagų pramonės ministrui S. Jasiūnui, žemės ūkio ministrei K. Prunskienei, vidaus reikalų ministrui M. Misiukoniui, SSRS liaudies artistei M. Bjėšu, garsiems Lietuvos daininkams E. Kuodžiui ir J. Girijotui, garsiam krepšininkui M. Paulauskui. Buvo ir nemalonių susitikimų. Vienoje spaudos konferencijoje Vilniuje su žurnalistais neįprastai artimai panorėjęs bendrauti amžinas “priešų ieškotojas” iš Izraelio E. Zurofas, lietuvius išvadinęs žydšaudžiais ir sulaukęs mūsų replikų bei švilpimo, lyg niekur nieko visus plunksnos brolius pakvietė į žurnalistų sąjungos kavinę išgerti kavos ir dar „kai ko“. Pažėrėm nedviprasmiškų frazių apie holokausto vykdytojus Lietuvoje. Vėliau tuometiniam ŽS pirmininkui R. Eilunavičiui žydų delegacijos teko net oficialiai atsiprašyti.

Prisimenu buvusį (iki 1987 metų) Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pirmininką J. Januitį. Mūsų kraštietis, kilimo nuo Klykolių. Stiprus partietis, bet talentingas ir reiklus administratorius. Kai mane priėmė dirbti radijo redaktoriumi Akmenės rajone, informacijos redakcijos vadovas J. Varvuolis, neaiškindamas kodėl, nusivedė pas J. Januitį. Pasirodo, jog pirmininkas jautė sentimentus savam kraštui ir pasirašydamas mano tarnybiniame pažymėjime atkreipė dėmesį į žodžius „Akmenės rajonas“`. Keletą minučių pasakojau apie jam žinomas Klykolių, Kivylių, Suginčių apylinkes. Vėliau mano viršininkai Vilniuje pasakojo, kad J. Januitis, nors ir tvirtai laikėsi partinės linijos, bet sau leido daugiau, nei kiti jo rango vadovai: pavyzdžiui, į darbą priimdavo tremtinius, jų vaikus, jo dėka buvo kaupiami nacionalinės kultūros, meno fondai.

Likimas mane kiek artimiau suvedė su gamybinių kolektyvų vadovais Romualdu Krislausku ir Vytautu Jasiuliu. Pasiekimais ir naujovėmis melioracijos statyboje garsėjusiai akmeniškių valdybai vadovavęs R. Krislauskas buvo pirmasis Lietuvoje melioratorius gamybininkas, apgynęs ekonomikos mokslų kandidato disertaciją.

Saulius GAJAUSKAS

Visas rašinys, o jame yra fragmentų apie V. Jasiulį, P. Leonaitį ir kitus – balandžio 26 d. „Vienybėje“.