MEDICINOS ĮSTAIGŲ 2016 M. VEIKLOS ATASKAITŲ FRAGMENTAI

 

 

Savivaldybės taryba pritarė rajono sveikatos įstaigų 2016 metų veiklos ataskaitoms. Pateikiame įdomesnius fragmentus iš ataskaitų, kurias Tarybos nariams pristatė medicinos įstaigų vadovai.

 

Iš Naujosios Akmenės ligoninės direktoriaus Tomo Skučo ataskaitos

Ligoninė teikia paslaugas: dienos chirurgijos, stebėjimo, skubios chirurginės pagalbos, dienos terapijos, II lygio specialistų, rentgenodiagnostikos, endooskopuotojų, echoskopijų otolaringologo, oftalmologo,dermatovenerologo, neurologo, akušerio-ginekologo, diabetinės pėdos, vidaus ligų gydytojo, anesteziologo reanimatologo, kardiologo, gastroenterologo, endokrinologo, ortopedo traumatologo, chirurgo, urologo, burnos chirurgo, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, dantų protezavimo, reanimacijos ir kt.

Darbuotojai. 2016 m. gruodžio mėn. ligoninėje dirbo 154 darbuotojai. Ligoninė turi 26,23 gydytojo, 73,59 slaugytojų etatų. Pernai įdarbinti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, gydytojas neurologas, 2 gydytojai odontologai ir 2 gydytojai akušeriai ginekologai. Taip pat įdarbinti kineziterapeutas, 3 medicinos biologai, 5 klinikos laborantai. Gydytojų amžiaus vidurkis – 58,58 m.

Lovų skaičius: vidaus ligų skyriuje – 16, geriatrijos skyriuje – 6, palaikomojo gydymo skyriuje yra 46 slaugos lovos, paliatyvios pagalbos – 1 lova, vaikų ligų skyriuje – 5 lovos, skubios pagalbos ir dienos chirurgijos – 1 lova. 2016 metais bendrasis lovų skaičius buvo 75. Nuo 2015 metų šis skaičius nepakito. Geriatrijos paslaugos teikiamos 60 m. ir vyresniems pacientams.

Funkcionavimo rodiklis rodo, kiek dienų per metus stacionaro lova buvo užimta. Rekomenduojamas 300 – 320 dienų lovos funkcionavimo rodiklio. 2016 metais jis buvo 320,9

Jis pernai padidėjo. Ligoninės stacionaro veikla intensyvėja: mažėja lovų skaičius, ilgėja vidutinė gulėjimo trukmė, didėja lovos apyvarta ir užimtumas, nes su pacientų amžiumi ligos darosi vis sunkesnės. Vidaus ir vaikų ligų skyriuose gydytų ligonių skaičius mažėja, geriatrijos lovose – didėja, o slaugos ir palaikomojo gydymo lovose išlieka toks pats. Dėl širdies ligų pernai gydėme 671 ligonį, dėl kvėpavimo takų ligų – 566, dėl virškinamojo trakto ligų – 93, dėl onkologinių ligų – 29, dėl traumų, apsinuodijimų – 17, dėl urogentalinių ligų – 107 ligoniai.

 Iš Pirminės  sveikatos priežiūros  centro vyr. gydytojos Vaidos Sungailienės ataskaitos

Viešoji įstaiga Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras teikia pirminio lygmens asmens sveikatos priežiūros paslaugas Naujosios Akmenės ir Akmenės poliklinikose, Alkiškių, Agluonų, Jučių ir Kivylių medicinos punktuose, . Įstaigoje 2016 m. sausio 1 d. buvo prisirašę 10281 gyventojai, o gruodžio 31 d. – 9846 gyventojai. Psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos visiems Akmenės rajono gyventojams pagal trišales sutartis su Šiaulių teritorine ligonių kasa ir atitinkamai VšĮ Kruopių ambulatorija, VšĮ Ventos ambulatorija, VšĮ Papilės ambulatorija, UAB „Antano Lizdenio sveikatos centras“.

Bendras apsilankymų skaičius pas gydytojus 2016 metais 65 968 kartai. Šeimos gydytojai aptarnavo – 25 033, vidaus ligų gydytojai – 15 272, vaikų ligų gydytojai – 11 585, gydytojai odontologai – 7 857, gydytojas chirurgas – 2 879, gydytojai akušeriai – ginekologai – 1 954, gydytojai psichiatrai – 1 219, gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras – 41, medicinos psichologai – 128 pacientus. Dėl įvairių susirgimų ilgalaikiam stebėjimui yra dispanserizuoti 4 917 asmenys.

2016 metais slaugos paslaugų 400 gyventojų namuose  suteikėme 5 422.

2016 m. gruodžio 31 dieną įstaigoje dirbo 64 darbuotojai, iš jų 21 gydytojas, 30 slaugytojų.

Prevencinės programos: gimdos kaklelio piktybinių navikų, vaikų krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis, asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo, priešinės liaukos ankstyvosios diagnostikos, storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos, informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos.

2016 metais įgyvendintas tęstinis projektas „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir materialinės bazės stiprinimas Akmenės poliklinikoje“, veiklą pradėjo Savivaldybės DOTS (kontroliuojamojo tuberkuliozės gydymo)  kabinetas.

 

Problemos. VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Naujosios Akmenės poliklinika ir administracija veiklą vykdo panaudos sutartimi perduotuose pastatuose , kurių plotas – 1370 kv. m., trečdalis jų nenaudojamos, dideli mokesčiai už komunalines paslaugas, nėra įrengto lifto. Psichikos sveikatos centro patalpos nepritaikytos grupiniams užsiėmimams, nėra higienos kambario personalui. Higienos sąlygų neatitinka Jučių bei Alkiškių medicinos punktai.

 

Iš Greitosios medicinos pagalbos centro direktorės Violetos Griciuvienės ataskaitos

Paslaugos. Centre dirba 14 bendruomenės slaugytojų,11 vairuotojų,  3 administracijos darbuotojai.

2016 m. Greitosios pagalbos centras medicinos pagalbą suteikė 21 332 gyventojams, iš jų – 8340 miesto, 12992 kaimo gyventojams. Užregistruota 7613 kvietimų, greitoji medicinos pagalba teikta 7358 pacientams. 2016 m. pervežta 6 gimdyvėmis mažiau negu 2015 metais. 2016 m.  Greitosios medicinos pagalbos centro darbuotojai 11 kartų vyko teikti greitąją medicinos pagalbą į Joniškio, Mažeikių, Šiaulių rajonus,  kaimyninių rajonų medikai mūsų rajono gyventojams greitąją medicinos pagalbą teikė 14 kartų. Darbuotojai budėjo miesto šventėse, sportiniuose renginiuose.

Darbo operatyvumas: miesto vietovėje iki 15 min. aptarnauta 1561 ligonis, 16 min. ir daugiau – 125 pacientai. Kaimo vietovėse iki 25 min. aptarnauta 82,3 iškvietimų, laiku įvykdytų iškvietimų. 87,28 proc. 2016 metais į priėmimo-skubios pagalbos skyrių atvežti 4928 pacientai, iš jų hospitalizuota 2948.. Reanimacija taikyta 23 ligoniams.

Pervežimų statistika: 2016 m. į Respublikinę Šiaulių ligoninę pervežta 1830 pacientų, į Mažeikių ligoninę – 412, į Kauno klinikas 18, š Klaipėdos universitetinę ligoninę 5 pacientai, 2015 m. tie skaičiai atitinkamai tokie – 1536, 496, 5, 4.

Lėšos. Iš privalomojo sveikatos draudimo fondo gauta 436489,72 Eur, taip pat gauta lėšų už ligonių pervežimą, už pervežimą pagal sutartį su Naujosios Akmenės ligonine, už budėjimą renginiuose, iš fizinių ir juridinių asmenų 2636,29 Eur, iš Savivaldybės biudžeto 296,37 Eur, iš viso – 439 662,28 Eur.

„Balandžio 26 d. „Vienybės“ numerio „Savivaldybės žinios“