Mušeikų turizmas

Būna gi įdomių dalykų: pabosta žmonėms savame krašte, jie apsiginkluoja šaltaisiais ginklais ir išvažiuoja į kaimyninį rajoną. Bet ne istoriniais objektais domėtis, o muštis. Oficialiame  teisėsaugos pranešime  informuojama apie nusikaltimą ir bausmes Akmenės rajono gyventojas, propagavusiems muštynių turizmą.

Šiaulių rajone siautėjo kardu ir pneumatiniu pistoletu apsiginklavę Naujosios Akmenės gyventojai

Trys (26, 29 ir 34 metų) vyrai, nuvykę į  Šiaulių rajone esantį Amalių kaimą  ir kumščiais, kardu bei oriniu pistoletu auklėjo pažįstamos merginos brolį. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų sprendimu  muštynių turistams elgesį teko apmąstyti už grotų. Neteisėti veiksmai fiksuoti pavasarį, o atpildas mušeikas pasiekė vėlų rudenį.

Šiaulių rajone, Amalių kaime, gyvenančio vaikino vienkiemį  kovo pradžioje, vėlų vakarą, dabar jau nuteistieji,  pasiekė automobiliu. Atvykėlių sukeltas triukšmas pažadino sodybos gyventojus. Nepažįstami asmenys apsupo kieme stovintį šeimininkų BMW. Atvykėlių buvo keletas, o sodybos šeimininkas  name  tik su sugyventine, jis telefonu pasikvietė netoliese gyvenantį draugą. Šis atskubėjo akimirksniu ir, pamatęs kieme prasidėjusį susistumdymą su iš namo išėjusiu draugu, stojo jo ginti. Iš vieno atvykėlių jis atėmė kardą, kuriuo šis užsimojo ir norėjo trenkti sodybos šeimininkui per galvą. Nors šį jau mušė kitas „turistas“. Trečias nekviestas svečias sodybos šeimininką ir jo draugą apšaudė iš pneumatinio pistoleto. Medikai  abiem konstatavo nežymius sveikatos sutrikdymus…

Daugiau apie tai lapkričio 20 d. numeryje.