Mūsų ateitis…

Šiandieninis studentas svarbus kiekvienam mūsų, nes tai ateitis. Tai tie būsimi gydytojai, mokytojai, ekonomistai, valdžios žmonės, kurie mumis rūpinsis, rūpinsis valstybe. Kokie būsime, šalia kokių pasaulio valstybių stovėsime, priklausys nuo dabartinių studentų.

Roma JONIKIENĖ

Šie metai buvo derlingi rajono abiturientams. Specialybes pasirinkusiems sekėsi įstoti studijuoti į valstybės finansuojamas vietas, pasirinktos ir mokamos studijos. Rajono jaunuoliai sėkmingai įstojo į universitetus, kolegijas, politechnikos mokyklas. Patriotiškai nusiteikę jaunuoliai po abitūros egzaminų pasirinko tarnybą kariuomenėje. Rajono abiturientai rinkosi studijas užsienyje. Yra buvusių abiturientų, kurie studijas atidėjo ir pradėjo dirbti.

Akmenės gimnazijos absolventai rinkosi įvairias profesijas ir mokymo įstaigas. Aukštąsias  mokyklas pasirinko  5 (2įstojo į valstybės finansuojamas vietas, 3 mokosi pagal mokamų studijų programą. Šalies kolegijose mokosi 3 (2 – valstybės finansuojamose vietose, vienas  mokamos studijos). Profesinės mokyklos sudomino  4 Akmenės gimnazistus. Tarnauti kariuomenėje pasirinko 3 jaunuoliai. Dirba  4 baigusieji. Net trys akmeniškiai pasirinko Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, rengiantį gydytojus, farmacininkus, genetikus. Viena abiturientė studijuoja Olandijoje.

Ventos gimnazijos derlius taip pat džiugina. Aukštosiose mokyklose studijuoja 7 abiturientai, 6 jų valstybės finansuojamose vietose. Kolegijas pasirinko 4 jaunuoliai. Profesinės mokyklos sudomino 2 absolventus, įsidarbino taip pat du jaunuoliai. Ventiškiai irgi rinkosi įvairias aukštąsias universitetines mokykla – mediciną, informacines technologijas.

Papilės Simono  Daukanto gimnazija, kad ir negausi abiturientais, gali džiaugtis gabiais ir gerai egzaminus išlaikiusiais jaunuoliais, kurie mokslų siekia universitetuose. Papilėje domimasi karyba, tad jaunuolis įstojo į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Net penki absolventai pasirinko medicinos studijas Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Vienas papilėniškis studijuoja Vilniaus universitete, 6 mokslus tęsia kolegijose, 4 specialybes įgys profesinio rengimo centruose, du jaunuoliai atlieka karinę tarnybą.

Didžiausia abiturientų skaičiumi Ramučių gimnazija į aukštąsias universitetines mokyklas išlydėjo 15 jaunuolių, kurių 12 mokosi valstybės finansuojamose vietose. Kolegijas pasirinko 3 jaunuolių, pusei studijas finansuoja valstybė, kita pusė – už mokslą moka. Profesinio rengimo centruose mokosi 12 jaunuolių. Net 8 jauni žmonės pradėjo dirbti. Karinę tarnybą pasirinko vienas jaunuolis. Studijas Vilniaus universitete, daugiausia ekonomikos ir finansų, pasirinko 7 buvę abiturientai. Inžinerines studijas Vilniaus Gedimino technikos universitete pasirinko 4 jaunuoliai.  Vytauto Didžiojo universitete studijuoja vienas, M. Riomerio universitete studijuoja taip pat vienas buvęs abiturientas, ISM vadybos ir ekonomikos universitetas – viena abiturientė.

Studijos – tik pradžia siekio. Per pirmuosius metus dažniausiai paaiškėja, ar pasirinkai teisingai.

Nuotrauka interneto