Papilės tiltų istorijos (1)

 

Temą rašiniui paakino Leopoldo Rozgos publikacija apie kaizerininkų statytą Prano Juozapo tiltą apie 1915 –uosius metus. Mano a.a. tėvas  yra pasakojęs, kad Papilės istorijoje buvo keturi tiltai: pirmasis statytas carinės Rusijos valdymo laiku, antrasis  – užėjus kaizerinės Vokietijos kariuomenei, trečiasis stojo rikiuotėn 1948 metais, dabartinis pradėtas eksploatuoti 1958 m. Pirmieji trys tiltai buvo mediniai, o dabartinis – gelžbetoninis. Gailiuosi, kad neišklausinėjau tėvo apie tiltų istorijos niuansus.

Pirmojo tilto nuotrauką tėvui buvo padovanojęs vyresnis brolis Konstantinas, gyvenęs Kaune ir dirbęs centriniame pašte. Tėvas tuo metu uždarbiavo Kanadoje, kur kirto miškus.  Deja dovanotoji nuotrauka iki šių dienų išbluko. Bandau pasinaudoti atviruko kopija iš menininko  Antano Jankausko archyvo. Beje, Antanas yra mūsų kraštietis, kilęs iš Pelkelės kaimo. Kadangi carinės epochos tiltas „netilpo” į kadrą, matyti septynios atramos. Manau, kad jų buvo aštuonios.  Tiltas sudegė Pirmojo pasaulinio karo metais. Kas jį sunaikino, žinių nėra.

Antrasisi tiltas, statytas pagal vokičių inžinerijos išmonę, pasižymėjo unikalumu. Tokio kito tilto Lietuvoje nežinoma. Jei jo pirmtakas turėjo aštuonias atramas, šiam pakako trijų. Inžinerijos išradimai. Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, o vokiečiams palikus mūsų žemes, kaizerinis tiltas patikimai tarnavo daugiau nei  du dešimtmečius, kol neprasidėjo Antrasis pasaulinis karas. Buvo dvi tilto sunaikinimo versijos. Vieni sakė, kad traukdamiesi sunaikino raudonieji, kiti- kad hitlerinės kariaunos darbas. Pagrindo tai versijai buvo, nes traukdamiesi vokiečiai 1944 m. sunaikino didžiąją Papilės miestelio dalį. Tačiau pavyko sužinoti faktą, kad 1941 m. birželio mėn. sovietų specialusis dalinys bandė susprogdinti tiltą prie Augustaičių malūno turbinos. Nepavykę, nes atskilo tik betoninės konstrukcijos gabalas.  Tai matyti ir šiandien.  Matyt skubėta. Todėl gali būti, kad sprogdintojai galėjo apsilankyti ir prie Papilės tilto. Vyresnieji papilėniškiai pasakoja, kad 1941-44 metais  laidodami artimuosius naudojosi keltu. Peršasi išvada, kad tiltas buvo sunaikintas 1941 metais.

Nuotraukoje iš A.Jankausko archyvo pirmojo tilto panorama.

 

B.Janušauskienės nuotraukoje: antrasis Papilės tiltas. Vaizdas nuo piliakalnio.

 

 

J.Sinkevičiaus nuotraukoje: unikalus Ventos slėnio vaizdelis tarpukario Papilėje. Matyti tiltas, bažnyčia. Apačioje sporto renginys, kuriame dalyvavo 200 gimnastų.

Igorio Jaroševo rašinys trečiadienio, rugpjūčio 27 d. VIENYBĖJE.