Prisiminimai susitikus         

 

Mūsų gyvenimas pavaldus laikui. Praeitis negrįžta, dabartis nesikartoja, o ateities negalima nuspėti. Taip kalba filosofai. Bet kartais taip norisi pažaisti laiku: nors iš dalies   susigrąžinti praeitį dabartyje.

Rugsėjo 2- ąją mes, buvę Naujosios Akmenės I-osios vidurinės mokyklos 1973-ųjų metų laidos abiturientai, susitikome ant buvusios mokyklos laiptų po 50-ties metų. Tiesa, laikas ir aplinkybės praretino mūsų gretas –atestatus gavo 24 mokiniai, susitikome 11 – 9 mokinės ir 2 mokiniai. Mes vėl sėdom į mokyklinius suolus,  o pamoką vedė dvi puikios mūsų jaunystės geografijos ir rusų kalbos mokytojos Agnieška Ivanauskienė ir Aldona Kučikienė. Kaip ir tada, taip ir dabar, jos stebino mus puikia atmintimi ir dėstomos pamokos turiniu. Netrūko eiliuotų tekstų, deklamuojamų iš atminties, o taip pat priminė ir mūsų klasės padarytus gerus darbus bei išdaigas… Ačiū už mokyklinės dvasios sugrąžinimą.

Mes buvome sėkminga karta, nes mus mokė mokytojai, turėję savyje ir mokytojo talentą, ir inteligento savybių. Tik geru žodžiu minėjome direktorių Stasį Kuprį, mokytoją Zuzaną Kazlauskienę, auklėtoją Oną Markevičienę. Buvome išskirtinė klasė, nes lietuvių kalbos ir literatūros mokė Stasė Niūniavaitė. Jos neįmanoma pamiršti, aštrūs posakiai, ryškūs gestai, literatės ir artistės talentas per patį sovietmečio pilkumos laikotarpį parodė mums, kad yra kitokia literatūra ir kitokia scena. Vaidinome, deklamavome, kūrėme. Supratome poezijos ir teatro grožį. Eiles pradėjo  rašyti Henrikas Bakanas, Birutė Elena Žukauskaitė…

Birutė JAKAITIENĖ

Viso rašinio dairykitės rugsėjo 9 d. numeryje