Probacija ne sezoninis darbas

Yra kelios įstaigos, kurios geriausiai suskaičiuoja visuomenės nuodėmes. Viena jų Užimtumo tarnyba, visada žinanti, kas ir dėl kokių priežasčių nedirba. Kita – probacijos tarnyba, visada žinanti, kas ir kokiu būdu nusižengė įstatymams. Jei užimtumas darbe vis dar yra sezoninis reikalas, tai pareigūnų prižiūrimiems nusižengėliams sezoniškumo nėra. Bausmės skiriamos griežta tvarka nurodant konkretų terminą „nuo – iki“.

Probacijos tarnyboje, kaip ir visose kitose tvarką prižiūrinčiose institucijose stabilumas yra gero rezultato pagrindas. Žinoma, geriausia, jei nusikaltusių ir pareigūnų prižiūrimų asmenų būtų kuo mažiau. Ko pasieka? Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus Akmenės rajono savivaldybėje dirbantys du pareigūnai M. Šimkus ir R. Jaudženis įstatymų nustatyta tvarka prižiūri 118 nusižengusių asmenų. Gera žinia, kad nusižengusiųjų nedaugėja drastiškai. Metai po metų „laikosi“ tas pats, šimtą perkopęs skaičius. „Kitaip ir nebus, nes teistumas būna keliems metams, tad per kelis mėnesius mažai kas pasikeičia. Nebent vienas kitas asmuo iš įkalinimo įstaigos paleidžiamas anksčiau“, – sako M. Šimkus.

Romos Jonikienės rašinys trečiadienio, spalio 16 d. VIENYBĖJE.