Sausio – 13 -osios Laisvės žiburys

Mes nepabūgome, susivienijome, kovojome be ginklų ir laimėjome. Apraudojome  žuvusiuosius. Į pasaulio istoriją Lietuvos vardą įrašėme drąsios tautos, įveikusios  milžinišką okupantų  jėgą, aukso raidėmis. Didžiuokimės savimi, vaikams apie tai kalbėkime, kad ir jie didžiuotųsi. Kaskart, artėjant  Laisvės dienos paminėjimui, sugrįžta prisiminimų nuotrupos, vardai, poelgiai, svarstymai, kaip būtų buvę dabar, jei nebūtų pavykę? Bet negalėjo nepavykti , nes turėjome vieną kelią, kuris vedė tik pirmyn ir tik į pergalę.

Su tėvynės istorija susietas kiekvienas – buvęs  Sausio 13 – osios įvykiuose ir gimęs po gero dešimtmečio. Jauni  žmonės perima žinią ir įvertina pamoką, nes šiandien jie atsakingi, kad gyventume laisvėje ir taikoje. Savivaldybės vicemeras Tomas Martinaitis  – „Misija Sibiras 2015“ dalyvis buvo vos dviejų metų, kai jo tėvų karta gynė laisvę. Tačiau vertinti svarbiausius valstybei įvykius labai padėjo dalyvavimas misijoje, kai tolimajame Sibire tvarkė  lietuvių tremtinių kapus. „Būdamas ten supratau, kad didžiausius nepriteklius ir sunkumus žmonės ištvėrė tik būdami bendruomenėje. Dalindamiesi viskuo, netgi kąsniu, kurio taip stigo. Ir Sausio 13 – osios įvykiai išvadavo Lietuvą tik dėl vieningumo,“- sakė T. Martinaitis.

Jau keletą metų Albinas Žičkus gyvena Papilėje, Naująją Akmenę iškeitė į mažesnį miestelį. Jis buvo vienas aktyviausių anų įvykių dalyvių, pasipriešinimo komiteto organizatorių, Sąjūdžio narys, Aukščiausiosios tarybos deputato K. Intos padėjėjas.  Albinas po beveik trisdešimties metų prisimindamas Sausio 13 – ąją ir įvykius iki tos nakties sako, kad įspūdingiausias dalykas, likęs prisiminimuose – žmonių sąmoningumas, kad gyventi ar mirti, bet iš priespaudos turime išsivaduoti.

Daugiau Romos Jonikienės publikacijoje šeštadienio, sausio 11 d., VIENYBĖJE.