Šeštinių iškilmės Apžadų kapeliuose

Tradicijos geros tuo, kad sakyte sako: gyvenime yra ir pastovių dalykų. Todėl važiuodami į Šeštinių atlaidus Apžadų kapeliuose žinome, kad bus aukojamos šventos Mišios, kad koncertuos saviveiklininkai, kad visi, nors kiek prisidėję prie iškilmių organizavimo, bus pavaišinti „kleckais“.

Šeštinių atlaidų Apžadų kapeliuose  akcentai kasmet vis kiti. Šiemet kilo iniciatyva atnaujinti kapelių tvorą. Bendruomenė susitelkė. Svajūnas Dapšys, turintis medienos apdirbimo įmonę Kairiškiuose, parūpino medienos, nagingų vyrų būrelis – Romanas Perminas, Apolinaras Serafimavičius, Albertas Stankus, Nerijus Briedis  kalė, dažė, pastatė. Padėkos žodis Petrui Pikeliui, atlikusiam didžiąją darbų dalį bei prisiėmusiam atsakomybę, kad viskas būtų padaryta laiku ir kokybiškai. Kaip tik šiuo laiku atnaujinta ir dar viena koplytėlė, esanti senosiose Kairiškių kapinėse. Šį gerą darbą padarė Aldonos ir Alberto Nicių šeima.

Ritos MASIULIENĖS įspūdžiai šeštadienio, birželio 8 d. VIENYBĖJE