Siautulingo laiko verpetai. Automobilio numeris

Ankstų rytą į „Vienybės“ laikraščio redakciją  skambina rajono vykdomojo komiteto pirmininkas Vytautas Jonaitis. Pasilabina ir iš karto prie reikalo:

– Drauge Julija, aš dėl straipsnio šios dienos „Vienybėje“…

Žinau, kad smarkiai „prasikišome“. Taip sovietmečiu vadino atvejus, kai pasirodydavo  publikacijų, kurios nesiderino su partijos „nubrėžta linija”. Išspausdinome rašinį apie tai, kad Alkiškių teritorijos vandenyse vietiniai  žmonės nutvėrė brakonierius. Bandė įspėti, tačiau  jie nė girdėti nenorėjo. Pasiuntė plejadą rusiškų keiksmažodžių..

Vyrai buvo ne pėsti. Jie užsirašė brakonierių automobilio numerius. Rašinyje laikraštyje tie numeriai ir nurodyti… Laišką patikrinome, faktai teisingi. Buvo žinoma, kad  neteisėtai žūklavo partijos komiteto antrasis  sekretorius. Pavardę išbraukėme, tačiau ir be jos buvo aišku, kas kalba rusiškai, o automobilio numeris išdavė pareigybę… Laikraščio redaktorius būtų linkęs publikaciją išspausdinti, tačiau žino, kokie nemalonumai jo lauks. Paprašo, kad laikraštį pasirašyčiau aš. Sutinku. Kas man, aš nesu ypatingai reikšminga, man nepagrasins atleisti iš darbo. O redaktoriui gali. Partijos komitetas pasirenka redaktorių ir jį tvirtina.  Paprastai dėl neįtikusių rašinių pirmieji į redakciją atskubėdavo partijos komiteto instruktoriai –  pabardavo, pagrasindavo apskųsti sekretoriams. Jeigu ir skambindavo į redakciją su priekaištais, tai tik sekretoriai arba skyrių vedėjai. Šį kartą kažkodėl skambina rajono vykdomojo komiteto pirmininkas.

– Dėl kurios publikacijos, pirmininke? – Bandau suktis iš padėties.

– Dėl brakonieriavimo… Baisiausia, kad paskelbtas  automobilio numeris.

– Nieko, tegul brakonieriai  suklus,- bandau motyvuoti.

– Ar jūs žinote, kieno tai  numeris?

– Ne, nežinau…Aš atvirai prisipažinsiu – turiu automobilį, tačiau net savo mašinos numerio nežinau, ką kalbėti apie svetimus. Einu į aikštelę ir surandu savo automašiną, man nereikia žiūrėti numerių…

– Čia viskas kitaip. Tai partijos komiteto antrojo sekretoriaus automobilis…

– Negi sekretorius galėjo  brakonieriauti?

– Aš dabar ne apie brakonieriavimą, aš apie automašinos numerį kalbu…

Daugiau Julijos SEJAVIČIENĖS prisiminimų trečiadienio, balandžio 24 d. VIENYBĖJE.