Tarptau­tinė ekslibrisų konkurso darbų paroda

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos konferencijų salėje eksponuojama Tarptau­tinė ekslibrisų konkurso darbų paroda, skirta Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metams Regina Lituaniae.

Trakų istorijos muziejaus direktorė  Alvyga  Zmejevskienė apie parodą rašė: „Lietuvos Respublikos Seimas 2018-uosius pa­skelbė Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais. Siekiant puoselėti Lietuvos ir Europos kul­tūros paveldą, šios iškilios ir reikšmingos sukak­ties minėjimą nutarta panaudoti pažintinei, kultū­rinei, edukacinei, piligriminei ir turistinei veiklai aktyvinti. Trakų bazilika ir joje esantis malonėmis garsėjantis Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, pa­veikslas, glaudžiai susiję su Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu Vytautu ir Lietuvos valstybingumo istorija, yra neatskiriama Lietuvos dvasinio ir kul­tūrinio gyvenimo dalis“.

Dievo Motinos paveikslas nutapytas ant dro­be aptrauktų liepos lentų XV a. II p.-XVI a. I p. Iš pradžių visafigūris dailės kūrinys vaizdavo Dievo Motiną, sėdinčią soste, vienplaukę, su rožių vaini­ku ant galvos. Pasak P. Gudyno muziejinių verty­bių restauravimo centro 1995 m. tyrimų medžiagos, XVIII a. pradžioje kitoje paveikslo pusėje atsirado įrašas, teigiantis, kad atvaizdą Vytautui Didžiajam apie 1390 m. krikšto sakramento suteikimo proga dova­nojęs Bizantijos imperatorius Emanuelis II Paleologas (1391-1425)…

Visas rašinys liepos 16 d.

Zita Sinkevičienė