Taryba prie kai kurių klausimų stabtelėjo

Savivaldybės tarybos 24-asis posėdis apsvarstė 25 klausimus. Analizuojant Pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo 2016 m. ataskaitą, įstaigos veiklos ataskaitą ir finansinį rinkinį, Tarybos narė J. Dunauskaitė sakė, kad centro vadovė V. Sungailienė turi pasistengti pritraukdama gydytojų psichiatrų. V. Sungailienė atsakė, kad šių gydytojų Šiaulių apskrityje trūksta. Naujosios Akmenės ligoninės direktoriui T. Skučui Tarybos narė J. Dunauskaitė priekaištavo dėl ligoninės palatoje apsigyvenusio gydytojo, sakydama, kad ligoninė apgyvendinimo paslaugos neturi teikti, be to, gydytojas nemoka už paslaugas. Tarybos narė Z. Paulikienė sakė, kad kai sugrįš ligoninės direktoriaus pavaduotoja, tas klausimas bus sprendžiamas. J. Dunauskaitė dar teiravosi, kiek dienų per savaitę ligoninėje dirba pats direktorius? Ligoninės direktorius atsakė: 40 valandų per savaitę. Meras V. Mitrofanovas pridūrė, kad mūsų ligoninė yra vienintelė pelningai dirbanti Šiaulių apskrityje.

Pritarta Pirminės sveikatos priežiūros centro ir Naujosios Akmenės ligoninės ataskaitoms ir finansiniams rinkiniams. Pritarta VšĮ Papilės, Kruopių, Ventos ambulatorijų, UAB „Akmenės profilaktinė dezinfekcija“ , taip pat UAB „Akmenės vandenys“, Ventos muzikos mokyklos vadovų ir įstaigų veiklos ataskaitoms. Ilgėliau stabtelta aptariant VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro vadovės V. Griciuvienės 2016 m. veiklos ataskaitą. Klausimų turėjo Tarybos nariai J. Januitienė, J. Dunauskaitė, A. Klimas, R. Sudaris. Karštos diskusijos dėl Greitosios medicinos pagalbos centro vadovės ataskaitos virė komiteto posėdyje, jos persikėlė ir į Tarybos posėdį. Vienas per kitą Tarybos nariai kamantinėjo apie degalus, kurie neva buvo iš „greitukės“ perpilti į direktorės automobilį. Faktą tyrė vidaus auditas, medžiaga perduota policijai. Direktorė aiškino, kad kuro įsipylė nesavanaudiškais tikslais, važiavo darbo reikalais, už degalus pinigus įnešė į kasą. Tarybos narys R. Sudaris siūlė centro direktorės ataskaitos netvirtinti, J. Dunauskaitė klausė, ar iš viso ji gali dirbti vadove. Vicemeras A. Nicius siūlė V. Griciuvienei garsiai iš tribūnos ką nors pasakyti kitam vadovui, jeigu jis atsidurtų tokioje situacijoje. Taryba Greitosios medicinos centro direktorės veiklos ataskaitai nepritarė, o štai įstaigos ataskaitos patvirtintos.

Nemažai emocijų sukėlė darbotvarkės klausimas dėl Tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo reorganizuoti Ventos muzikos mokyklą sustabdymo. Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas R. Sudaris sakė, kad tuo klausimu kalbėta 4 ar 5 komiteto posėdžiuose, tai analizavo darbo grupė, atrodė, viskas sklandu, tačiau, sakė jis, padaryta klaida – per mažai diskutuota su vietos bendruomene. „Nuo projekto nesitraukiame, tiktai laikinai sustabdome“,-sakė komiteto pirmininkas. Tarybos narė J. Dunauskaitė atsiprašė, kad balsavo už vasario mėnesį priimtą sprendimą ir reziumavo, kad nebuvo išsamiai susipažinusi. R. Sudaris replikavo: „Nedalyvaujate komiteto posėdžiuose, ir nežinote“. Mero pavaduotojas A. Nicius priminė Ventos muzikos mokyklos meno kolektyvų vadovų nuopelnus, pasiūlė mokyklą pavadinti Prano Leonaičio vardu. Tarybos narė N. Bartkevičienė sakė, kad nuopelnai net tik Ventos muzikos mokyklos, viso rajono, mokyklos niekas nenaikina. Prieš muzikos mokyklų jungimą pasisakė Tarybos narys A. Lizdenis: „Centralizacija gali atnešti tiktai žalos“. Meras V. Mitrofanovas sakė, kad reikia žiūrėti, kaip geriau

vaikams, taip būtų išspręsta transporto, patalpų, vaikų užimtumo ir kitokios problemos. Posėdžio metu salėje buvo nemažai Ventos muzikos mokyklos bendruomenės narių, jie kai kuriuos pasisakymus palydėjo aplodismentais.

Julija SEJAVIČIENĖ

Visas tekstas – balandžio 26 d. „Vienybėje“