Tiesų išsakymas

Pageidautina, kad tiesa būtų viena ir neginčijama. Gyvenime, kai apie ką nors diskutuojame ir išsakome nuomonę, tiesų būna daug – ir partinių, ir atskirų suinteresuotų grupių, ir pavienių asmenų. Atidžiai klausantis kiekvienoje tiesoje yra grūdelis bendros tiesos. Būtent toks buvo vasario 26 – ąją įvykusio rajono tarybos 22 – ojo posėdžio metu išsakytų tiesų balansas. Bent jau paviešinta, kas ir ką galvoja.

POSĖDŽIU SUSIDOMĖTA

Posėdyje svarstyti pateikti net 38  klausimai, keli jų esminiai – ataskaitos ir biudžeto svarstymas. Buvo ir nuotaikingų klausimų – galimybė Kivylių paplūdimyje atsirasti nudistų pliažui. Posėdis buvo nuotolinis, jį pradėjęs rajono meras V. Mitrofanovas su žiemiškais gimtadieniais pasveikino Tarybos narius V. Žakienę, R. Stonkų, R. Norbutą, R. Sudarį.

Posėdžio klausėsi ko ne 600 žmonių, ir, žinoma,  vieni iš kitų išgirdę apie ką buvo diskutuota, pasiklausys kur kas daugiau smalsuolių, mat tarp savęs žmonės kalbasi tais pačiais klausimais – kas užima vadovų kėdes, koks mero požiūris į kai kuriuos vadovus ir ar jis teisingas, kas vyksta sveikatos priežiūros įstaigose, nes sveikata viena svarbiausių temų, ypač dabar, siaučiant pavojingai ligai.

ATASKAITA

Savivaldybės Administracijos direktorė A. Laucienė pateikė skaidrėmis iliustruotą 2020 metų veiklos ataskaitą. Metai buvo „nuotoliniai“, tačiau vyko ir mokymai, ir kvalifikacijos kėlimo kursai, Savivaldybė vykdė ir dalyvavo 46 projektuose, investuota milijonai eurų. Direktorės žodžiais –  įsisavinti dideli pinigai, taip pasirūpinta rajono infrastruktūra. Investuota į vandentvarką, namų renovaciją, socialinį gyvenimą. Sutarčių pasirašyta už 29 milijonus eurų. Tvarkyti keliai, poilsio vietos. Vienas iš svarbių darbų – Sporto centro perstatymas. Būtent šio objekto projektas kėlė daug įtampos dėl lėšų įsisavinimo. Pranešėja išvardino visame rajone atliktus, įpusėtus ir pradedamus darbus. Tai ir Dabikinės dvaro, Šiaudinės istorinės bažnyčios remontas – sakyta, kad iki balandžio 15 d. darbai Šiaudinėje turėtų baigtis, socialinių būstų įrengimas, Ventos miesto centro sutvarkymas. Kultūros rūmų aplinkos Naujojoje Akmenėje sutvarkymas – pateiktas puikiu darbų pavyzdžiu. Investicijų ir darbų sąrašas ataskaitoje ilgas, tad visi, kam rūpi konkreti vieta, statyba ar mielas kampelis – persiklausykite posėdžio įrašą. Tarybos nariai klausė – kokia švietimo įstaigų reformų reikšmė: ar išryškėjo pliusai, minusai. Klausta apie naujų darbuotojų priėmimą ir atleidimą įvairiuose Savivaldybės skyriuose. „Užkibo“ ir darbai prie perstatomo Sporto centro.  Direktorės pavaduotojo A. Pekausko klausta – ar  konkurso nutraukimas darbams atlikti buvo paslaptis? Direktorė įsiterpė atsakydama, kad konkursas nenutrauktas, tik santykius teko aiškintis teisme, nes investuojami dideli pinigai. Tarybos narį S. Bucevičių domino sporto salės Akmenės mieste įrengimas, tai buvo pažadėta bendruomenei. Pažadas netesimas. Atsakyta, kad nėra lėšų tokiems brangiems projektams įsisavinti vienu metu. Posėdyje dalyvavo Seimo narys V. Ąžuolas, kurį rajono vadovai pripažįsta, kaip daug padedantį įvairiais klausimais. Posėdžio eigoje meras atviravo, kad labai svarbu asmeniškai sutarti su šalies valdžia. Tuomet Tarybos narys R. Sudaris paklausė, kodėl Seimo narys gina Savivaldybės administraciją visais klausimais, kokie tik užduodami, ir naudoja netinkamą leksiką, kaip „valstiečius kala prie kryžiaus“. „Kalbame apie darbą ir sprendimus“, – priminė tarybos narys. Daugumai pritarus ataskaita patvirtinta.

Daugiau Roma Jonikienė trečiadienio, kovo 3 d., VIENYBĖJE.