Ukraina Lietuvoje, Lietuva Ukrainoje

Naujoji Akmenė – vienas iš jauniausių šalies miestų, kuriame prieš septyniasdešimt metų persipynė lietuvių, rusų, ukrainiečių šaknys. Čia dirbti atvyko ir gyventi liko tūkstančiai kitataučių, kurių vaikų ir anūkų seniai nevadiname tuo žodžiu. Su Ukraina, pasukusia kitu keliu nei Rusija, mūsų rajoną sieja draugystės ryšiai daugel metų. Dalyvauta keliuose projektuose – vasaros stovyklos vaikams, menininkų vizitai, koncertai, labdara.

Gegužės 30 dieną traukiniu iš Šostkos miesto Ukrainoje į Šiaulius atvyko penki įvairių sričių specialistai. Juos pasitiko akmeniškiai. Ukrainiečiai ir lietuviai  dalyvauja bendrame Vystomojo bendradarbiavimo programos projekte „Vasaros kaleidoskopas“. Tai Lietuvos užsienio reikalų ministerijos finansuojamas Tarptautinio palaikymo bendrijos „Kelias į svajonę“ projektas.  Atvyko V. Kiseliov,  Estetinio lavinimo centro direktorius, T. Michailičenko – to paties centro specialistė, meno studijos vadovė, S. Razlomova – centro specialistė, teatro studijos vadovė, J. Pranovič, merijos investicijų skyriaus vedėja, N. Kyrijenko, miesto prekybos skyriaus vadovė (ji susitikime savivaldybėje nedalyvavo).  Svečius lydėjo, užėmė ir renginius moderavo Tarptautinio palaikymo bendrijos „Kelias į svajonę“ pirmininkas A. Almanis, bendrijos sekretorė I. Shvendikh (keletą metų mūsų rajone gyvenanti ukrainietė), „Saulėtekio“ progimnazijos mokytoja R. Brasienė. Projekte dalyvauja   rajono sporto centro mokytoja ir trenerė R. Mačiuvienė, miškininkė R. Almanienė. Birželio 15 – ąją lietuviškoji pusė, prisijungs dar ir Sporto centro direktorius M. Mačius, dviem savaitėm vyks į Ukrainą, dirbs stovyklose su jaunimu.

Daugiau Roma JONIKIENĖ trečiadienio birželio 5 d. VIENYBĖJE.