Vaikus skyriaus likimas – Tarybos rankose

Praėjusią savaitę įvyko rajono savivaldybės Tarybos Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdis, kuriame pritarta VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės prašymui reorganizuoti ligoninės Vaikų ligų skyrių į Vaikų ir suaugusiųjų dienos stacionarą. Tam, kad dar viena medicinos reforma taptų realybe beliko pritarti rajono Tarybai. Apie tai informuota „Vienybės“ laikraštyje rugpjūčio 27 dieną.

Pacientų sumažėjo

Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdyje dalyvavo visi komiteto (pirmininkas Linas Lileikis, nariai Gedas Adomaitis, Jolanta Ada Januitienė, Antanas Lizdenis, Irina Žilienė) nariai, išskyrus Nijolę Bartkevičienę. Prie jų prisijungė meras Vitalijus Mitrofanovas, vicemeras Tomas Martinaitis, rajono administracijos direktorė Aromeda Laucienė, Savivaldybės gydytoja Dalia Sketrė bei VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės direktorius Kęstutis Mazurkevičius.

Direktorius K. Mazurkevičius Tarybos komitetui teigė, kad Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija, planuodama asmens sveikatos priežiūros įstaigų reformos gaires, yra pateikusi statistinius duomenis apie padėtį šalies savivaldybėse. Pagal išvengiamų hospitalizacijų skaičių Akmenės rajono savivaldybė yra net dešimtoje vietoje tarp visų savivaldybių, o bendras rodiklis visų stacionarinių paslaugų yra arti pusės, kai tuo tarpu Vaikų ligų skyriaus paslaugos  siekė nuo 41,2 proc. iki 83,2 proc. Šiaulių teritorinės ligonių kasos pateiktoje informacijoje akivaizdžiai matoma neigiama tendencija skyriuje, vykdant stacionarinio aktyvaus gydymo procesą. Komitetui teigiama, kad 2019 – 2021 metais šio skyriaus veiklos rezultatai neigiami – lovų užimtumo rodiklis turi būti ne mažiau kaip 300 dienų per metus, kai tuo tarpu Naujosios Akmenės Vaikų ligų skyriaus 2019 metų lovų užimtumo rodiklis siekė 181,6 dienos, 2020 metais – 134,6 dienos, o 2021 metais – tik 52,4 dienos. Pagal statistiką 2019 metais skyriuje buvo hospitalizuoti 189 vaikai, iš jų 11 nakties metu, 2020 metais –  140 vaikų, iš jų 8 nakties metu, 2021 metais – tik 67 vaikai, iš jų 3 nakties metu. Logiška, kad dėl kelių sunegalavusių vaikų skyriaus nereikia.

Apie permainas ligoninėje – Ramūno ŽIMANTO publikacija antradienio „Vienybėje.