Vieno klausimo interviu

Ar verta mokytis Joninių papročių?

Nijolė MILAŠEVIČIENĖ, šokių kolektyvų vadovė: „Abejoju kursų ir mokymų nauda. Lietuvoje Joninės nėra ypatingos svarbos, tai pasibuvimus, šventes mėgstančių žmonių susiėjimas. Latvijoje Joninės labai svarbios. Jie domisi šia švente. Mes turime gatvės šokiams skirtą renginį „Visa Lietuva šoka“, ta proga mokomės šokių. Šokių ir papročių mokymasis turi pasitarnauti, tad būtina atsakyti į tris klausimus: ar yra pasiūla ir paklausa, kur tas žinias panaudosi?.“

Lina BOZYTĖ, studentė: „Manau, kad vienos kurios šventės kursai neperspektyvūs. Tie, kas domisi dainomis, šokiais, papročiais, žino, kur gauti informacijos. Esu dalyvavusi keliose aukšto lygio folkloro prikimštose Joninėse. Kartą su studentais Kaune prie Nemuno. Buvome žiūrovais, nes mūsų prie vandens plukdyti vainikų net neprileido. Nuobodoka. Ir esu pas gimines Anykščių krašte šventusi, buvo nuostabu. Dainavome, šokome…“

Kalbino Roma JONIKIENĖ. Visas tekstas šeštadienio numeryje. Nuotrauka iš interneto