Vyskupas K. Kėvalas – Telšiuose

Kauno vyskupas 45 metų Kęstutis Kėvalas įgaliotas perimti Telšių vyskupo sostą – šią savaitę jis tapo pirmuoju Telšių vyskupo Jono Borutos padėjėju. Kęstutis Kėvalas Kauno arkivyskupo augziliarą ir generalinį vikarą vyskupą K. Kėvalą balandžio 20-ąją Popiežius Pranciškus paskyrė Telšių vyskupijos koadjutoriumi.

Vyskupas J. Boruta buvo konsekruotas Vilniuje 1997 metais, kai jį Šv. Jonas Paulius II paskyrė Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru. 73-ejų metų dabartinis Telšių vyskupas eina Telšių bažnyčios ganytojo pareigas nuo 2002-ųjų. Naujo padėjėjo jis sulaukė likus kiek daugiau nei 2 metams iki Kanonų teisės kodekse numatyto išėjimo į emeritus. Vyskupas J. Boruta eis ordinaro pareigas tol, kol Popiežius patenkins jo prašymą pasitraukti. Tai įvykus, koadjutorius automatiškai taps ordinaru.

Telšių vyskupijos koadjutorius vyskupas K. Kėvalas gimė Kaune 1972 metų vasario 17 dieną. Priėmė kunigystės šventimus Kaune 2000 metų birželį, o 2012 metų lapkritį konsekruotas Kauno arkivyskupijos pagalbininku ir tituliniu Abziri vyskupu. Kunigą K. Kėvalą vyskupu konsekravo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Vyskupas K. Kėvalas yra Lietuvos vyskupų konferencijos Socialinių reikalų tarybos pirmininkas ir Švietimo komisijos narys.

„Vienybės“ inf.