Žemėtvarkininkams darbo daugiau dėl besikeičiančių savininkų  ir netvarkos

Nuo praėjusių metų  birželio  nacionalinės žemės tarnybos Akmenės skyriui vadovauja Zigmantas Šimkus. Jis tuo pačiu yra ir Mažeikių skyriaus vadovas.  Prisistatydamas “Vienybės” skaitytojams, Zigmantas  Šimkus  pakomentavo aktualijas ir iššūkius.

Metas kaip ir visiems sudėtingas

Tinkamai atlikti darbą ir kartu apsaugoti darbuotojus bei suinteresuotus asmenis ilgalaikio karantino ir ribojimų aplinkoje nėra taip paprasta. Tuo pačiu norisi, kad asmenų aptarnavimas būtų kokybiškas, o būtini sprendimai būtų laiku priimami. Kiekvienas besikreipiantis į Skyrių turi gauti atsakymą, o įvairios institucijos privalo rasti bendrą kalbą, sprendžiant žmogui aktualius klausimus. Todėl itin svarbus bendradarbiavimas su Akmenės rajono savivaldybe, nes daugelio klausimų sprendimai yra priimami kartu. Rajono vadovų požiūris į tokį bendradarbiavimą yra  teigiamas ir stikimės sutarimo įvairiais klausimais. Daugiau viešumo užtikrintų ryšį su visuomene, galbūt padėtų išvengti didesnių konfliktų ar teisminių ginčų. Mielai atsakysime į „Vienybės” skaitytojų paklausimus.

Nacionalinė žemės tarnyba daug dėmesio skiria nuotoliniam ryšiui su klientais. Nuolat tobulina asmenų susirašinėjimo su tarnyba formas ir galimybes. Esame viena iš labiausiai šioje srityje pažengusių institucijų. Tarnyba teikia  daug skirtingų paslaugų. Didžiąją dalį sprendimų galima priimti nuotoliniu būdu. Ir tik pavieniais atvejais yra reikalingi ar privalomi asmenų derinimai, sutikimai ir pan. Sklypų kadastrinių matavimų bylų tikrinimo ir tvirtinimo procedūra vyksta Registrų centro programoje Geomatininkas. Matuojant sklypus asmuo kontaktą turi tik su privačiu matininku, sudaręs su juo sutartį. Parengęs bylą, matininkas ją įkelia į minėtą sistemą ir jos pagrindu žmogus gauna suderintą bylą su jau priimtu konkrečiu sprendimu.

Kai nėra galimybės asmeniui atvykti į teritorinį skyrių, besikreipiantis asmuo informaciją gali gauti telefonu ar elektroniniu paštu, prašymus pateikti gali paštu ar nuotoliniu būdu, pasirašydamas kvalifikuotu elektroniniu parašu (akmene@nzt.lt), per e. paslaugas ar e. pristatymą.

Daugiau trečiadienio, gegužės 26 d. VIENYBĖJE