Žmonių likimai istorijos vingiuose. Gyvenimas šalia malūno girnų(1)

Papilės apylinkės išskirtinės yra ne tik dėl nepakartojamo kraštovaizdžio, piliakalnių, juros periodo geologinės  atodangos, žymių istorinių asmenybių. Čia būta daug  vandens malūnų.  Papilės valsčiuje  – net šeši: – Papartynės, Rudikių, Augustaičių, Papilės, Pašilės ir Žerkščių. Be to, važiuojant iš miestelio Draginių kryptimi už geležinkelio buvo dar ir žibalo motoru sukamas malūnas, priklausęs latviui Martynui Zenkuliui. Čia ne tik malė grūdus, bet ir pjovė lentas. Tad pagrįstai  Papilę galėjome vadinti malūnų kraštu.

Retokai malūnai, kaip šeimos verslas, išbūdavo vienose rankose ilgesnį laiką.  Karai, santvarkų pasikeitimai, kitos gyvenimo negandos blaškė žmones iš vienos vietos į kitą, tad ir malūnų šeimininkai keitėsi.  Malūnai buvo parduodami, pertvarkomi ir vėl parduodami turtingesniems verslininkams, dažniausiai žydams ar iš Amerikos grįžusiam praturtėjusiam tautiečiui.

…Liepos gatvėje dabar 13 numeriu pažymėtame name gyveno rašinio herojė Bronislava Mikučauskienė. Paklaususi, kas mes tokie, sakė, kad gerai pažįsta mūsų tėvelius. Tokia buvo pirmoji pažintis su moterimi, kurios išgyvenimai gyvenant šalia malūno girnų, galėtų tikti ir  filmo scenarijui.

 

Daugiau Igorio JAROŠEVO rašinyje trečiadienio, birželio 19 d. VIENYBĖJE.