Žodis ir muzika kaip vitaminai

Naujosios Akmenės vaikų lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ vyko tarptautinė pažintinė-praktinė konferencija „Logopedinių pratybų dermė bendradarbiaujant su muzikos pedagogais

Konferencijos dalyviai praktinėje veikloje išmėginę, kad grojimas skudučiais, išilgine fleita, dūdelėmis, ritminių improvizacijų kūrimas akmenukais, įvairių pagaliukų, lazdelių, molinukų panaudojimas padeda vaikams vystytis. Šia tema konferencijoje perskaityti dalykiški, išsamūs pranešimai. Pedagoginės psichologinės tarnybos vyresnioji logopedė J. Plienienė skaitė pranešimą „Logopedinė pagalba Akmenės rajono ugdymo įstaigose“.

Apie renginį šeštadienio numeryje pasakoja Monika DIMITREVIČIŪTĖ ir Ona DENIUŠIENĖ

Nuotraukoje: konferencijos dalyviai