Ar dumblas taps auksiniu?

Gegužės 5-oji –  Vandentvarkos darbuotojų diena! Sveikinimai jiems! Nors diena šventinė, bet  rašinys apie problemas.  Prieš kelerius metus UAB „Akmenės vandenys“ ėmėsi naudingos ir pilietiškai bei ekologiškai pagrįstos veiklos- iš įmonės valymo įrenginiuose susikaupiančio dumblo gaminti kompostą. Deja, tai truko neilgai. Aplinkos apsaugos ministerijai sugriežtinus reikalavimus, komposto gamyba sustabdyta. Jau pagaminta produkcija išdalinta seniūnijoms. O įmonė laukia atsakymo iš Aplinkos apsaugos ministerijos, kaip elgtis toliau, nes pagal aplinkosauginius reikalavimus bendrovė dumblo perdirbti nebegali.

Bendrovės raštas adresuotas Akmenės rajono savivaldybei, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai, Aplinkos apsaugos agentūrai, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijai, Seimo nariui Valiui Ąžuolui. Rašte nagrinėjami nauji  reikalavimai, kurių dalies, anot bendrovės, Lietuvoje neįmanoma išpildyti. Naujų aplinkosauginių reikalavimų – visa dumblo aikštelės teritorija privalo būti apdengta. Toks reikalavimas, anot „Akmenės vandenų“ specialistų, vėl verčia keisti dumblo apdorojimo technologiją ir iškelia papildomų klausimų, kadangi Lietuvoje kol kas dar nėra tokios dumblo kompostavimo technologijos ir analogo, kaip reikalaujama minėtame rašte.  „Akmenės vandenų“ specialistai nežino, ar visas dujas, susidarančias puvimo proceso metu, reikės surinkti. Neaišku kaip jas išrūšiuoti, kaip utilizuoti, ar visas surinktas dujas bus galima utilizuoti Lietuvoje, ar reikės išvežti į kitas Europos Sąjungos šalis, gal tam tikros rūšies dujas bus galima sandėliuoti atitinkamose talpose neribotą laiką. Be to, reikalavimams įgyvendinti reikės ženklių įdėjimų, tuo tarpu apie finansavimo šaltinius niekur neužsimenama. Suprantama, jog paprasčiausias būdas kompensuoti išlaidas- perkelti jas vartotojui, tačiau bendrovė to daryti nėra linkusi, kol negaus išaiškinimo. Juolab, kad ir pinigų gali reikti daugiau, nes kompostavimo procesas vyksta aukštoje temperatūroje (apie 800C). Vasarą, lauko temperatūrai pakilus per 300C, uždaruose kompostavimo įrenginiuose operatorius negalės dirbti. Tikėtina, teks įrengti darbo vietas, kurios atitiktų darbų saugos ir higienos normų reikalavimus (įrengti kondicionierių ir pan.)

Daugiau Ramūno Žimanto  publikacijoje trečiadienio, gegužės 5 d., VIENYBĖJE.