2020-ieji – Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metai. Mirties kelias: Papilė – Žagarė

Ir sovietinio periodo, ir pastarojo meto istorijos šaltiniuose Papilė minima kaip viena iš Akmenės krašto vietovių, glaudžiai susijusių su holokaustu – masiniu žydų naikinimu 1941 metų vasarą. Pirmasis užmojis, kurį realizavo Lietuvą okupavę hitlerininkai ir jiems suskubę į talką vietiniai žmogžudžiai, buvo žydų diasporos sunaikinimas. Žydų šeimos – nuo žilagalvių senolių iki mažamečių vaikų – buvo areštuojamos, suvaromos į paskubomis įrengtus getus ir netrukus žudomos.

Dabartinio Akmenės rajono teritorijoje gausiausia žydų bendruomenė buvo Papilėje. Pasak kraštotyrininkų, Papilės miestelyje gyveno apie 50 žydų, tačiau pridėję Papilėje gimusius, iš jos išvykusius bei kitur žuvusius žydus, yra per 130 asmenų. Tai buvo verslininkai, prekybininkai, mokytojai, inžinieriai. Dauguma vyresnio amžiaus moterų buvo tiesiog namų šeimininkės ir rūpinosi, kad patogu būtų gyventi ir dirbti darbingiems šeimų nariams. Jad Vašem memorialo, kuris įkurtas Izraelyje, šalia Jeruzalės miško, duomenų bazėje pavyko aptikti 18 žydų, susijusių su Papile ir žuvusių holokausto metu Žagarėje. Deja, ir tie duomenys nėra tikslūs, nes sąrašų hitlerininkai ir jų talkininkai  nepaliko,  dalį duomenų po daugelio metų pateikė likę gyvi artimieji, buvę kaimynai. Deja, ir jie nebeprisiminė nužudytųjų biografinių duomenų, net vardų, amžiaus ir kitų žinių. Apie savo darbus tylėjo ir ano meto egzekutoriai,  tuomet skubėję pasiglemžti žuvusiųjų turtą ir įtikti rudiesiems okupantams.

Jau pirmomis fašistinio režimo dienomis Papilės žydai buvo suvaryti į laikiną getą, iš jų šlykščiai tyčiojamasi…

Daugiau Leopoldo Rozgos publikacijoje šeštadienio, rugpjūčio 8 d. „VIENYBĖJE“.