Pagrindiniai darbo rinko rodikliai

Tiksli statistika yra receptas sprendimams priimti. Ar priimami tinkami ir teisingi sprendimai – kita kalba. Jei valdžios sprendimai nepadeda atsigauti, pavyzdžiui, ekonomikai, galima diskutuoti – ar tinkami žmonės vadovauja. Rajone […]

EUCF kvietimas

Savivaldybės jau gali pasinaudoti galimybe gauti finansinę paramą energinio efektyvumo investicijų koncepcijų rengimui. Šią galimybę suteikia Europos Sąjungos (ES) tyrimų ir inovacijų programos “Horizontas 2020” projektas “European City Facility“(„Galimybės Europos […]

„Mane palaiko gamta ir Dievas”

Papilės seniūnijoje „radau“ ne vieną linksmą, gyvenimą įsimylėjusį, bėdas ir liūdesį į šalį nustūmusį garbaus amžiaus žmogų. Juos „prirodė“ bendruomenės, papasakojo seniūnijoje, dar vieną kitą kaimyną, kaip liudininką,  pakalbinau. Jų […]