Išgyventos emocijos (2)

Gražina BLINKINIENĖ Pro atkeltus laiko vartus (Ištrauka iš būsimos knygos) Jaunystė dar nebuvo išdainavusi gražiausių dainų, dar buvo  neišbraidytų, mėnesienos išbučiuotų  lankos kraštų, sielos gelmėse dar skleidėsi  mylimiesiems neišsakyto žodžio […]

Rašytojas iš didžiosios raidės

Savyje žinau, kad miškininkas, rašytojas, žaliasis ne pagal madą, o iš širdies, Vytautas ALMANIS nepritartų garsioms frazėms apie paties asmenybę. Kuklumas – viena jo charakterio savybių, neleidusių sužibėti televizijos laidose, […]

Pamokos kelioms kartoms

Reikia tikėti, kad išmokome Lietuvoje gyvenančių tautų sutarimo pamoką. Istorija mums primena blogą laiką, kai nugalėjo žiaurumas, ir 1941 metų rugpjūčio 4 dieną Akmenės krašto žydai,, buvo priversti palikti namus, […]

Vasara, kai nebeliko Akmenės žydų

,,<…> akmenys liko vieni jų niekas nepasidalijo – kaip sunkių baldų kažkas tebemiega tose pačiose lovose kaip ir prieš mirtį kapinėse užmigę, tebelaukia savo vaikų…“ (Vytautas P. Bložė)                 Sukaktis […]

Išgyventos emocijos (1)

Literatė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė Gražina Blinkinienė leidyklai yra atidavusi ketvirtąją savo kūrybos knygą „Laiko begalinė upė“. Šios knygos antrojoje dalyje spausdinama dokumentinė apybraiža „Pro atkeltus laiko vartus“. Tai […]