Rajono Garbės piliečiai. Anupras GAURONSKAS

Rajono Garbės piliečiui dvasininkui Anuprui Gauronskui liepos 1-ąją sukanka 80 metų. 1972 m.jis baigė     Kauno kunigų seminariją, dirbo   Telšiuose,Kretingoje, Klaipėdoje, nuo 1989 m. -Kaliningrado srityje.Jis buvo pirmasis katalikų kunigas, trejus metus dirbęs vienas šiame pravoslavų krašte. Anupro Gauronsko rūpesčiu pradėta rutulioti idėją Ventoje pastatyti bažnyčią. Jos pamatai pašventinti 2004 metais, o 2009 metais Ventos Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia svetingai priėmė maldininkus. Ji vadinama Lietuvos tūkstantmečio bažnyčia. A. Gauronskas gimtojo naujajai šventovei  iš Vokietijos parūpino varpą. Savivaldybės taryba už išskirtinius nuopelnus gimtajam kraštui

dvasininkui Anuprui Gauronskui 2009 metų rugpjūčio mėnesį  suteikė Akmenės rajono Garbės piliečio vardą. 1997 m. už lietuvybės puoselėjimą Karliaučiuje, už dvasinius tiltus, nutiestus tarp Lietuvos ir Kaliningrado bendruomenių, A. Gauronskas apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio  Gedimino 5 laipsnio ordinu.Ventos Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios bendruomenė šį savaitgalį laukia brangaus susitikimo su dvasininku Anupru Gauronsku.

Julija SEJAVIČIENĖ pasakoja šeštadienio numeryje. Autorės nuotraukose: Anupras Gauronskas Kaliningrado Šv. Šeimos bažnyčioje; šv. Mišių aukojimas Ventos bažnyčioje; Ventos Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia; palaiminimas klasės draugei T. Statkuvienei.