Akmenės bendruomenės garvežys

Kalbant apie žmogų, net ir vartotojiškoje visuomenėje, dažniau vertinama ne kiek jis turi materialinių turtų – namų, automobilių,  skaitlingų  banko sąskaitų. Kitų žodyje apie žmogų  prisimenama, ką gero ir prasmingo jis nuveikė visuomenės ir bendruomenės labui. Tai viena iš taisyklių, kuria gyvendamas ir dirbdamas vadovaujasi ilgametis Akmenės bendruomenės pirmininkas Algirdas BUČYS.

Savas mieste. Algirdas –  Akmenės miesto patriotas. Bendruomenės veikla šiuo metu yra pagrindinė ir svarbiausia jo akiratyje, jį galima kasdien pamatyti zujantį po įvairias miestelio vietas, vis galvojantį  apie jau vykstančius ir naujus projektus, apie naujas idėjas, kaip dar labiau Akmenės gyventojus įtraukti į bendruomeninę veiklą.

Apie Akmenę A. Bučys kalba su didele meile ir  susižavėjimu. Akmenė kitais metais švęs 230-ąsias Magdeburgo teisių suteikimo metines. Iki to laiko numatyta atlikti 6 Akmenės istorinius tyrimus, o pačiam Algirdui bene įdomiausia, kaip ant Akmenės herbo atsirado užrašas „Pro Libertate“ („Už laisvę“).

„Kiek esu domėjęsis, nė vienas kitas Lietuvos miestas neturi tokio užrašo. Įdomus ir kontekstas, kaip tas užrašas galėjo atsirasti, kokie įvykiai tai galėjo nulemti. O įvykių buvo pilna – 1787 m. priimta JAV Konstitucija, 1791 m. gegužės 3 d. – Abiejų Tautų Respublikos Konstitucija. Kai Akmenė tapo oficialiai pripažintu miestu, jau trejus metus tęsėsi Didžioji Prancūzijos revoliucija, kurios šūkis – „Laisvė, lygybė, brolybė“. Tikėtina, kad tie įvykiai lėmė ir užrašą ant mūsų herbo…

Visas Gedimino REKLAIČIO rašinys naujausiame „Vienybės“ numeryje