Akmenės krašto gyventojai jaučiasi laimingesni, nei Lietuvos gyventojai

Savivaldybės administracijos užsakymu gegužės – birželio mėnesiais buvo vykdomas tyrimas, kurio tikslas – nustatyti Akmenės rajono savivaldybės gyventojų Laimės indeksą ir išsiaiškinti, kaip jie vertina gyvenimą Akmenės krašte bei nustatyti gyvenimo kokybės gerinimo kryptis.

Labiausiai vertiname sveikatą

Rezultatai nudžiugino: Lietuvoje Laimės indeksas – 6,3 (suapvalinus), o Akmenės rajone – 7,1 balo dešimtbalėje sistemoje. 2021 metų duomenimis Lietuva Pasaulio laimės indekse užėmė 38-ą vietą ir buvo įvertinta 6,255 balo, o laimingiausia šalis Suomija, turinti 7,842 balo.
Akmeniškių apklausa vykdyta gyventojus apklausiant internetu, telefonu ir tiesiogiai (,,gyvai”), buvo apklausta per 600 žmonių, kurių amžius 15 – 84 metai. Kaip jau minėta, tyrimo rezultatai atskleidė, kad Akmenės rajono laimės indeksas siekia 7,1 balo iš 10 galimų. Labiausiai įvairiais gyvenimo aspektais yra patenkinti vyriausio amžiaus (60-84 m.), Kruopių seniūnijos gyventojai, asmenys, kurių pajamos siekia 701-900 EUR per mėn. vienam šeimos nariui, atskaičius mokesčius. Tuo tarpu laimės indekso balas žemesnis jauniausioje (15-29 m.) gyventojų amžiaus kategorijoje, bei tarp žemesnes pajamas gaunančių Akmenės rajono gyventojų (301-500 EUR).
Palankiausiai Akmenės rajono gyventojai vertina emocinę bei fizinę sveikatą (8,2 balo iš 10 galimų) – gyventojai savo artimoje aplinkoje turi žmonių, kuriais gali pasikliauti, kurie palaiko ir supranta, taip pat jie pasitiki savimi ir laiko save turinčiais gebėjimų įveikti gyvenimo iššūkius ir apskritai yra patenkinti savo gyvenimu…

Visas straipsnis rugpjūčio 21 d. „Vienybėje“

J. Vapsvos nuotraukoje „Baltoji vakarienė“ Naujojoje Akmenėje