Akmenės rajono įkūrimo 70-mečiui. Tokia buvo pradžia (1)

Šiemet sukanka 70 metų, kai Lietuvoje įsteigti rajonai. Per tuos dešimtmečius daug kas pasikeitė, išnyko, bet sovietinio režimo administraciniai dariniai – rajonai (taip pat ir Akmenės rajonas) išliko. Tad sukaktis palanki dingstis atsigręžto į pradžią – kaip, kokiomis sąlygomis bei aplinkybėmis buvo steigiamas ir formavosi mūsų rajonas.

Kai kurie šio ciklo publikacijų fragmentai skelbti įvairiuose leidiniuose. Tačiau subrendo nauja gyventojų karta, gal ir vyresnio amžiaus akmeniškiams bus naudinga atminties takeliais nei giriant, nei peikiant sugrįžti į anuos nutolusius laikus.

Įkūrus rajoną

Tuometinės Lietuvos TSR aukščiausiosios tarybos prezidiumas 1950 m. birželio 20 d. priėmė įsaką „Dėl Lietuvos TSR administracinio – teritorinio padalijimo“. Juo iš esmės pakeista iki tol galiojusi iš tarpukario meto perimta apskričių sistema. Matyt, pamėgdžiojant SSRS administracinę struktūrą ar klusniai vykdant nurodymus, buvo įkurtos 4 sritys: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių bei 87 kaimiškieji rajonai. Dėl to ypač didelių pokyčių patyrė buvusioji Mažeikių apskritis. Mažeikių rajonas priskirtas Klaipėdos sričiai, o Akmenės rajonas – Šiaulių sričiai.

Šiaulių srityje suformuoti 24 rajonai: Akmenės, Biržų, Dotnuvos, Joniškėlio, Joniškio, Kelmės, Kupiškio, Kuršėnų, Linkuvos, Obelių, Pakruojo, Pandėlio, Panevėžio, Pasvalio, Radviliškio, Ramygalos, Rokiškio, Šeduvos, Šiaulių, Tytuvėnų, Troškūnų, Užvenčio, Vabalninko, Žagarės.

Visa Leopoldo Rozgos publikacija  šeštadienio, vasario 29 d., VIENYBĖJE