Anuomet, 1988-aisiais

Pasklaidykime 1998-ųjų kronikas. Tais metais V. Adamkus inauguruotas Prezidentu. Gedėjome mirties pakirstų garsaus chorvedžio, berniukų choro įkūrėjo H. Perelšteino, agronomo ir talentingo publicisto A. Budvyčio, Lietuvos Respublikos Seimo nario K. Antanavičiaus. Vasarvidį niekšiškai nužudytas populiarus dvasininkas R. Mikutavičius – poetas, meno kolekcininkas. Į paskutinį ramybės uostą Akmenės rajono visuomenė palydėjo mokytoją Oną Rušinaitę..

Pradėta bažnyčios statyba Kivyliuose, dar nebaigtoje statyti Naujosios Akmenės bažnyčioje Telšių vyskupas A. Vaičius teikė Sutvirtinimo sakramentą ir šventino Vokietijos dvasininko G. Langės išrūpintus varpus. Spalio mėnesį „Ventukai“ vešėjo Romoje ir smagiomis dainomis palinksmino Popiežių. Naujosios Akmenės reprezentacinei aikštei Rajono taryba suteikė L. Petravičiaus vardą. Daugybė faktų fiksuoti „Vienybės“ laikraščio puslapiuose ir jau dėl to išliks rajono istorijoje ir pasitarnaus būsimiems šio krašto istorijos rašytojams.

Leopoldas ROZGA rašo šeštadienio numeryje. Nuotraukose: žudikų auka – Ričardas Mikutavičius; iš Papilės krašto kilęs filologas Antanas Mockus; psichiatras, profesorius Jonas Šurkus