Apie ratus, ar apie batus: deklaruoti prie Savivaldybės nešiukšlina?

Mokestis už atliekų surinkimą turbūt vienas tų mokesčių, kurio skaičiavimo metodikos sunkiai suvokiamos. Gyveni bute, name ir moki tiek, kiek parašo sąskaitoje. Tačiau kaip už šiukšles moka tie, kurie gyvenamąją vietą deklaravę prie rajono savivaldybės, nes patys neturi nei nuosavo, nei nuomojamo turto.

Atliekas Akmenės rajone tvarko Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (ŠRATC), kurio dalininke yra ir mūsų rajono savivaldybė. Pagal galiojančius teisės aktus vietinė rinkliava už atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą skaičiuojama būstų savininkams bei savivaldybės gyvenamosios paskirties patalpų nuomininkams. 2023 metams numatyta, kad rajono gyvenamosios paskirties objektų savininkams, savivaldybės  gyvenamosios paskirties patalpų nuomininkams, vietinė rinkliava skaičiuojama pagal gyventojų skaičių: pastovioji dalis 19,40 Eur, kintamoji dalis 13,48 Eur, viso 32,88 Eur  metams. Būtent tokioms sumoms pateikiamos sąskaitos daugiabučių namuose esančių butų gyventojams.

Gyvenantiems individualiuose namuose kintamos įmokos dalis priklauso nuo namo gyventojų naudojamo mišrių komunalinių atliekų konteinerio talpos ir išvežimų skaičiaus. Minimali paslauga – 12 išvežimų per metus, įmoka už juos privaloma. Jos dydis priklauso nuo konteinerio talpos – jei konteinerio talpa 0,12 kub. m., minimali kintamoji įmoka per metus – 13,56 Eur. Naudojantiems 0,24 kub. m talpos konteinerį, privaloma įmoka per metus sudarys 27,12 Eur. Atliekų surinkimas vyksta pagal grafiką, iki 24 kartų per metus. Gyventojai, pageidaujantys, kad jų naudojami konteineriai būtų išvežami dažniau negu 1 kartą per mėnesį, turi žinoti, kad už  kiekvieną papildomą išvežimą (nuo 13-ojo karto) teks mokėti papildomai.

Konteineriai yra pažymėti specialiais lipdukais, kiekvienas konteinerio pakėlimas fiksuojamas. Vienas konteinerio išvežimas kainuoja 1,13 Eur. Arba  2,26 Eur…

Visas rašinys kovo 4 d. numeryje

Ramūnas  ŽIMANTAS

Nuotrauka interneto