Aptartos aktualios regiono problemos

Ventos regioninio parko direkcijos salėje įvyko eilinis Šiaulių regiono plėtros tarybos posėdis, kurį vedė tarybos pirmininkas, Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas. Dalyvavo Šiaulių apskrities rajonų merai ir kiti plėtros tarybos nariai, socialiniai ir ekonominiai partneriai, Vyriausybės atstovė Šiaulių apskrityje Asta Jasiūnienė.

Forumo dalyviai išklausė pranešimus, buvo pagarsinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos atskirų žinybų dokumentai, pagal kuriuos įmanomas projektų finansavimas. Posėdžio dalyviai kiek ilgiau padiskutavo dėl komunalinių atliekų tvarkymo problemų. Diskusijos „įsiliepsnojo“ išklausius regioninės plėtros departamento prie VRM techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus vyriausiosios specialistės G. Martinkienės pranešimą „Regiono plėtros tarybos nuostatų ir darbo reglamento keitimas“.

Dėl regionų specializacijos pranešimus skaitė ir samprotavimais pasidalijo VRM viceministras, Ūkio ministerijos ir VŠĮ „Investuok Lietuvoje“ atstovai, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ambasadorė ypatingiems pavedimams Gitana Grigaitytė.

Apie renginį – liepos 1 d. „Vienybėje“.

Saulius GAJAUSKAS

Autoriaus nuotraukos